loader

Paweł Roszkowski: ESG znacząco podnosi wartość firmy

ESG, zrównoważony rozwój, zielone inwestycje to pojęcia odmieniane przez wszystkie przypadki w debacie o przyszłości rozwoju podmiotów niezależnie od reprezentowanej branży.

Paweł Roszkowski, dyrektor Departamentu Zgodności i Standardów (Compliance) w UNIQA Polska w rozmowie z Capital24tv.pl powiedział:

Instytucje finansowe, będąc faktycznymi prekursorami w zakresie wdrażania i raportowania ESG, mogą niewątpliwie posłużyć jako wartościowe wzorce dla innych podmiotów, przed którymi dopiero stoi to wyzwanie. Jednocześnie to instytucje finansowe w sposób odpowiedzialny wdrażają ocenę dostawców, partnerów, klientów przez pryzmat realizacji celów zrównoważonego rozwoju, kształtując tym samym oczekiwane postawy np. niskoemisyjność biznesu, dbałość o równouprawnienie pracowników.

Regulacje prawne nie stanowią jednak głównego bodźca, dla którego instytucje finansowe tak ochoczo podążają w kierunku zrównoważonego rozwoju. Są to podmioty w znakomitej większości świadome koniecznych zmian stymulowanych przez ESG, wsparte rozwojem innowacyjności i nowych technologii. Można stwierdzić, że to od instytucji finansowych rozpoczyna się łańcuch innowacji związanych z wdrażaniem ESG. To ich zadaniem jest zmiana rzeczywistości w kierunku transformacji. Transformacji ekologicznej, społecznej oraz korporacyjnej.

Obecne wymogi prawne nakładają jedynie na wybrane podmioty określone wymogi raportowe.

Wraz natomiast z finalizowanymi aktami prawa europejskiego np. CSRD CSDD, obowiązki te rozszerzone zostaną na szeroką skalę. Bezsprzecznie natomiast, pozostawanie już dzisiaj zorientowanym na czynniki ESG znacząco podnosi wartość firmy, odgrywając istotny wpływ na postrzeganie jako klienta, kontrahenta, spółkę szukającą inwestora. Warto, aby podmioty, zwłaszcza spoza sektora mocno regulowanego, już dzisiaj zainicjowały gruntowny przegląd strategii oraz funkcjonujących procesów w kontekście realizacji celów ESG. Pominięcie przygotowania wywołać może bowiem negatywne konsekwencje, rozpoczynając od obniżenia atrakcyjności podmiotu oraz konkurencyjności i innowacyjności usług.

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze