loader

Od 1 marca obowiązują nowe unijne etykiety energetyczne dla sprzętu AGD

Od 1 marca 2021 r. wszystkie sprzedawane w UE lodówki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, pralki, telewizory i innych monitory zewnętrzne powinny być oznakowane nową unijną etykietą energetyczną. Znikają klasy A+, A++ i A+++, a w związku z zaostrzeniem kryteriów energooszczędności produkty zaklasyfikowane dotychczas do którejś z tych kategorii, w nowej skali mogą zostać ocenione jako spełniające wymogi klas B, C lub D.

Wprowadzenie nowych etykiet energetycznych jest efektem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2017/1369) z 4 lipca 2017 roku ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego poprzednią dyrektywę (2010/30/UE)

Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

Najważniejszą zmianą w porównaniu do dotychczas obowiązującego wzoru etykiet jest likwidacja oznaczeń A+, A++ oraz A+++ i powrót do skali A–G. Skala ta jest bardziej rygorystyczna niż dotychczasowa, a skonstruowano ją tak, by początkowo tylko nieliczne produkty mogły otrzymać oznaczenie A. Najbardziej energooszczędne produkty znajdujące się obecnie na rynku będą teraz oznaczane zazwyczaj jako B, C lub D.

Nowe etykiety zawierają link QR do ogólnounijnej bazy danych o urządzeniach AGD, gdzie konsumenci będą mogli znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat produktów. Wszystkie urządzenia przeznaczone na rynek UE muszą zostać zarejestrowane w nowej ogólnounijnej bazie danych – europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL). Ułatwi to dodatkowo porównywanie podobnych produktów w przyszłości.

1 2

O autorze