loader

MSD Polska ze statusem centrum badawczo-rozwojowego

To wspaniałe osiągnięcie, które znacząco ułatwi nam realizację naszej wizji, jaką jest działanie na rzecz poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Polski – tak decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu MSD Polska statusu centrum badawczo-rozwojowego ocenia dyrektor zarządzający spółki Dimitri Gitas. 

MSD Polska sp. z o.o. jest częścią wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych Merck & Co., Inc. – jednej
z największych na świecie firm farmaceutycznych o utrwalonej pozycji rynkowej, która funkcjonuje już ponad 130 lat w przeszło 140 krajach. Bardzo ważną częścią prowadzonych przez MSD działań są prace badawczo-rozwojowe związane w szczególności z lekami, szczepionkami, terapiami biologicznymi i produktami zdrowotnymi dla zwierząt. W ubiegłym roku w skali całego świata MSD w prace badawczo-rozwojowe zainwestowała ponad 13,6 mld USD, co stanowiło 28% całkowitych przychodów firmy.

MSD w Polsce już od 30 lat 

Na polskim rynku MSD działa już trzy dekady. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi. Od tego czasu MSD Polska zapewnia wielu polskim pacjentom dostęp do najnowszych terapii lekowych.

W MSD, angażujemy się w opracowywanie innowacyjnych leków i szczepionek, które stanowią odpowiedź na wiele z największych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Polska jest krajem, w którym od lat prowadzimy znaczącą część naszych prac badawczych. Przyznany status centrum badawczo-rozwojowego jest odzwierciedleniem tego zaangażowania

– mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Jak dodaje, jest to możliwe dzięki temu, że MSD prowadzi w Polsce liczne badania kliniczne (będące częścią badań prowadzonych globalnie) dedykowane wypracowaniu nowoczesnych terapii dla pacjentów borykających się z najcięższymi, ale również i najpowszechniejszymi chorobami, takimi jak np. nowotwory czy zakażenia wirusem HIV.

Badania MSD Polska w liczbach

MSD prowadzi w Polsce obecnie ponad 100 badań klinicznych w kilkuset ośrodkach badawczych. Badania te dotyczą różnych obszarów medycyny, a uczestniczy w nich ponad 3000 pacjentów.

W ciągu ostatnich 10 lat spółka MSD Polska zainwestowała w Polsce, łącznie z wszystkimi towarzyszącymi podatkami,ponad 1,25 mld zł. W samym tylko 2020 roku nakłady wewnętrzne MSD Polska na działalność badawczo-rozwojową wyniosły przeszło 120 mln zł.

Silne zaplecze 

MSD Polska może poszczycić się świetnym zespołem. Wszyscy pracownicy firmy legitymują się wyższym wykształceniem, a 8% z nich posiada stopień naukowy doktora. O znaczeniu prowadzonych przez MSD Polska działań na rzecz rozwoju i innowacyjności może świadczyć m.in. przyznanie spółce w 2019 roku nagrody specjalnej Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy za wkład w innowacje.

Jak podkreśla Thomas Johansson, dyrektor działu badań klinicznych dla regionu CEE, pod względem liczby pacjentów zaangażowanych w badania kliniczne przez MSD Polska plasowała się na 3. miejscu w Europie i 6. miejscu na świecie w roku 2020, co świadczy o szczególnym zaangażowaniu MSD w prace prowadzone w naszym kraju. Nie jest to przypadek. Od lat budujemy silny i profesjonalny zespół badań klinicznych w Polsce, który współpracuje z wiodącymi ośrodkami klinicznymi i dba o najwyższe standardy badania klinicznego zgodnie z wymogami dobrej praktyki klinicznej (ICH-GCP – Good Clinical Practice).

MSD: Polska to dla nas ważny kraj

Silne zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia również działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. Jest to jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie

przypomina dyrektor zarządzający MSD Polska

Do zadań funkcjonującego w strukturach MSD Polska Centrum Zarządzania Danymi należy przetwarzanie  danych z badań klinicznych produktów, które firma prowadzi na całym świecie, a także zarządzanie danymi o zdarzeniach niepożądanych.

1 2

O autorze