loader

Microsoft bezpłatnie udostępnia usługi w „chmurze” 
firmom poszkodowanym przez powódź

Wspólnie z Konfederacją Pracodawcy RP, firma Microsoft włącza się w aktywną pomoc osobom prowadzącym działalność gospodarczą poszkodowanym w wyniku powodzi. Przedsiębiorcy, 
a także samorządy lokalne z zalanych regionów otrzymają bezpłatny, roczny dostęp 
do platformy Business Productivity Online Services (BPOS). Dzięki niej będą mogli obniżyć koszty związane z odtworzeniem oraz utrzymywaniem infrastruktury informatycznej swoich organizacji.

Ze skutkami tegorocznych powodzi zmagają się osoby prywatne, a także firmy, organizacje pozarządowe oraz samorządy z zalanych terenów. Wiele z nich zmuszonych jest do całkowitego odtworzenia swoich sieci informatycznych, co wiąże się z wysokimi kosztami. Microsoft włączył się 
w akcję przygotowaną przez Konfederację Pracodawcy RP, dzięki której przedsiębiorcy z zalanych terenów mogą uzyskać bezpłatnie roczny dostęp do platformy BPOS, która oferuje oprogramowanie niezbędne do prowadzenia firmy, jak również podnoszące jej efektywność biznesową. Główną zaletą platformy BPOS jest umiejscowienie jej w chmurze obliczeniowej, przez co firmy nie muszą budować lokalnej infrastruktury informatycznej. Microsoft przygotował aż 10 tysięcy licencji, z których mogą skorzystać zarówno duże firmy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz samorządy lokalne.

„Aby pomoc obszarom dotkniętym powodzią była efektywna, powinna przebiegać w sposób kompleksowy,” – powiedział Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy Microsoft. – „Dlatego postanowiliśmy udostępnić dużym, średnim i mikro przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenach dotkniętych przez powódź możliwość skorzystania z platformy BPOS. Poza redukcją kosztów utrzymania sieci informatycznej w firmie, uczestnicy programu pozyskają efektywne narzędzia usprawniające działalność organizacji. W dalszej perspektywie, technologie osadzone w chmurze obliczeniowej pomogą w rozwoju regionu, zarówno w obszarze IT, 
jak i gospodarczym”.

Proces przystąpienia do programu jest wyjątkowo prosty. Wystarczy posiadać komputer 
z licencjonowanym systemem operacyjnym Windows, dostęp do Internetu oraz przeglądarkę Internet Explorer i pobrać trzydziestodniową wersję testową programu ze strony www.microsoft.com/online. 
Po jej uruchomieniu należy skontaktować się z Konfederacją Pracodawcy RP (www.pracodawcyrp.pl), która prowadzi weryfikację czy dany podmiot kwalifikuje się do skorzystania z niniejszej oferty. 
Do oświadczenia należy dołączyć informacje na temat firmy (nazwa, numer identyfikacyjny Windows Live, liczba stanowisk komputerowych, która ma być objęta licencją oraz województwo, 
w którym zarejestrowana jest firma). Wszystkie dane muszą być zgodne z stanem faktycznym z dnia pobrania wersji próbnej. Po trzymaniu kompletu dokumentów, Konfederacja Pracodawcy RP kieruje 
do Microsoft wniosek o przedłużenie danemu podmiotowi bezpłatnego dostępu do platformy 
na okres 12 miesięcy. Jedna licencja może objąć od 5 do maksymalnie 100 stanowisk pracy. 
Wnioski organizacji posiadających większe zapotrzebowania będą ropatrywane indywidualnie 
przez Konfederację Pracodawcy RP i Microsoft.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze