loader

MF: 140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekazało na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

Ministerstwo Finansów przekazało jednostkom samorządu terytorialnego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.

Środki zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie organizacji zajęć wspomagających w związku z powrotem dzieci do nauczania stacjonarnego.

 

1 2

O autorze