loader

Marszałek Senatu: razem zwyciężymy w walce z pandemią

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział:

 

"Senat RP zakończył obrady poświęcone tzw. tarczy antykryzysowej proponowanej przez rząd. W dobie walki z pandemią koronawirusa ta ustawa ma fundamentalne znaczenie dla zmniejszenia negatywnych skutków gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i socjalnych. Dotykają one rzesze pracowników i przedsiębiorców, rodziców opiekujących się dziećmi z powodu zamknięcia szkół , personelu medycznego oraz setek tysięcy Polek i Polaków.

Obradowaliśmy jak najszybciej, mając świadomość, że straciliśmy dwa tygodnie. Senacki pakiet antykryzysowy zawierający zbliżone propozycje, który przyjęliśmy 13 marca i niezwłocznie wysłaliśmy do Sejmu, nie był w ogóle rozpatrywany.

Senatorowie uznali, że pilne obradowanie jest konieczne, aby tarcza antykryzysowa mogła wejść w życie jak najszybciej. Wobec wielu głosów krytycznych dotyczących jej obecnego kształtu i mimo działania pod presją czasu, postanowiliśmy wnieść kilka istotnych poprawek. Między innymi zagwarantują one ustawowe prawo do testów personelowi medycznemu, farmaceutom, wszystkim, których praca wymaga stykania się z wieloma ludźmi oraz zwykłym obywatelom, chcącym po prostu sprawdzić, czy nie są bezobjawowymi nosicielami wirusa. Zaproponowaliśmy, aby z przyznanych nam środków europejskich utworzyć 20-miliardowy fundusz, ratujący ochronę zdrowa przed zapaścią. Podnieśliśmy wiek dzieci, przy którym przysługuje zasiłek z powodu zamknięcia szkół z 8 do 12 lat.

Dla ratowania miejsc pracy wprowadziliśmy bardziej skuteczne formy wsparcia przedsiębiorców. Proponujemy by w firmach, które ponoszą straty, państwo pokryło 75% wysokości wynagrodzeń. Uchroni to pracowników przed głodowymi płacami i przed ryzykiem masowych zwolnień.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze