loader

L. Sobolewski o NewConnect Lead

Giełda Papierów Wartościowych tworzy specjalny segment spółek NewConnect o nazwie NewConnect Lead. Celem wyróżnienia segmentu jest promowanie najlepszych spółek z NewConnect oraz wydzielenie spółek, które mają największe szanse na przeniesienie swoich notowań na Główny Rynek warszawskiej giełdy.
Istnieje grupa spółek, które planują przejście na Główny Rynek GPW oraz mają realne szanse wypełnienia kryteriów dopuszczenia na główny parkiet. NewConnect Lead ma być dla tych emitentów dodatkową siłą napędową oraz mobilizacją do zasilania Głównego Rynku GPW.

Do segmentu NewConnect Lead będą kwalifikowane spółki spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

1. Średnia wartość rynkowa emitenta w ostatnich 6 miesiącach co najmniej 5 mln € oraz free float na koniec każdego kwartału – co najmniej 10%;
2. Średni obrót na sesję w ostatnich 6 miesiącach lub średnia liczba transakcji w tym okresie – odpowiednio 10 000 zł i 5 transakcji;
3. Co najmniej połowa sesji, na których były zawierane transakcje w ostatnich 6 miesiącach;
4. Zmienność kursu w ostatnich 6 miesiącach – poniżej 15%, a średni kurs w tym okresie powyżej 50 groszy;
5. Czas bycia spółką publiczną – co najmniej 1 rok;
6. Stosowanie Dobrych Praktyk;
7. Jakość wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych.

Spółki zostaną poddane dokładnej selekcji ilościowej i jakościowej. Pierwsza kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead odbędzie się 31 marca 2010 r. Będzie to selekcja pozytywna, co oznacza, że wszystkie spółki, które spełnią powyższe kryteria zostaną zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead. Liczba spółek w segmencie będzie zmienna, a jego skład będzie aktualizowany raz na kwartał. Po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku, Giełda będzie dokonywać weryfikacji poszczególnych wskaźników i kwalifikacji akcji emitenta do segmentu NewConnect Lead. Podczas okresowych kontroli będą brane pod uwagę dane z ostatniego półrocza działalności spółki notowanej na NewConnect.
Ostatnie miesiące aktywności inwestorów na rynku NewConnect potwierdziły potrzebę stworzenia takiego segmentu. W styczniu br. wartość obrotów na NewConnect była najwyższa w historii i wyniosła 322 mln zł. Obroty w lutym również były bardzo wysokie, ich wartość przekroczyła 256 mln zł. W obu miesiącach wartość obrotów na rynku NewConnect była kilkakrotnie wyższa od obrotów 100 najmniejszych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW.

Dwie spółki z alternatywnego rynku obrotu: MW Trade oraz Centrum Klima już przeniosły swoje notowania na główny parkiet. Ich ponad roczne doświadczenia z rynku regulowanego, są dowodem na to, że była to słuszna decyzja. Świadczy o tym zarówno wzrost kursów jak i obrotów akcjami tych emitentów.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze