loader

Kryteria NewConnect LEAD


Do segmentu NewConnect Lead będą kwalifikowane spółki spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

1. Średnia wartość rynkowa emitenta w ostatnich 6 miesiącach co najmniej 5 mln € oraz free float na koniec każdego kwartału – co najmniej 10%;
2. Średni obrót na sesję w ostatnich 6 miesiącach lub średnia liczba transakcji w tym okresie – odpowiednio 10 000 zł i 5 transakcji;
3. Co najmniej połowa sesji, na których były zawierane transakcje w ostatnich 6 miesiącach;
4. Zmienność kursu w ostatnich 6 miesiącach – poniżej 15%, a średni kurs w tym okresie powyżej 50 groszy;
5. Czas bycia spółką publiczną – co najmniej 1 rok;
6. Stosowanie Dobrych Praktyk;
7. Jakość wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze