loader

Handel indeksami

Oblicze rynków akcji od lat się zmienia i coraz większą uwagę przykuwają indeksy, spychając akcje na dalszy plan. Indeks jest najogólniej rzecz ujmując wskaźnikiem pokazującym, jak zmieniają się ceny grupy wybranych spółek w czasie. Są różne indeksy, np. w USA S&P 500, w Niemczech Dax, czy w Japonii Nikkei. Indeks giełdowy odzwierciedla sytuację na rynkach akcji w poszczególnych krajach i umożliwia inwestorom podejmowanie gry na rodzimych rynkach.

 

Giełda papierów wartościowych jest instytucją publiczną i umożliwia obrót papierami wartościowymi  (np. akcjami) za określoną cenę, po uzgodnionym kursie wymiany. Akcje są umieszczane na liście i podlegają wymianie. Notowane na indeksach giełdowych akcje można kupić i sprzedać, np. w domu maklerskim, czyli w przedsiębiorstwie oferującym papiery wartościowe na rynku i umożliwiającym przeprowadzanie transakcji kupna-sprzedaży. Największą giełdą w Stanach Zjednoczonych, pod względem kapitałowym, jest New York Stock Exchange (NYSE).

 

Uczestnikami rynku są zarówno indywidualne osoby, jak i inwestorzy instytucjonalni, banki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, jak również publiczne przedsiębiorstwa, które wprowadzają do obrotu własne akcje. Akcje spółek o wysokiej kapitalizacji są znacznie płynniejsze od akcji o małej kapitalizacji. Papiery wartościowe są uznawane za jedną z głównych kategorii aktywów, w który lokują swój kapitał zarówno indywidualni inwestorzy, jak i duże instytucje. Handel na rynku akcji wymaga zrozumienia specyfiki i rodzajów dostępnych walorów, procesu ich wyceny oraz przepływu kapitału.

 

Kiedy inwestorzy mówią o akcjach, przeważnie mają na myśli akcje zwykłe. Akcje zwykłe to forma papierów wartościowych, które dają właścicielowi udziały w przedsiębiorstwie. Zwykłe akcje są na samym dole struktury kapitałowej i w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa są ostatnie, jeśli chodzi o zwrot kapitału. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa właściciele akcji są daleko w tyle za posiadaczami obligacji, pożyczkodawcami i właścicielami akcji uprzywilejowanych. Jako najbardziej ryzykowny rodzaj udziałów zwykłe akcje generują najlepszą aprecjację kapitału.

 

Akcje zazwyczaj dają prawo głosu w pewnych kwestiach, takich jak np. wybór managerów. Ich właściciele mogą wpływać na przedsiębiorstwo poprzez głosowania dotyczące określania celów biznesowych i polityki, a także wyboru zarządu.

author avatar
ONE BOARD MEDIA sp. z o.o.

1 2

O autorze