loader

Geblewicz: zbudowaliśmy system wsparcia dla najbardziej wykluczonych

Na Pomorzu Zachodnim zbudowaliśmy koncepcję Specjalnej Strefy Włączenia; zbudowaliśmy system wsparcia dla najbardziej wykluczonych i najbardziej potrzebujących – podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Region charakteryzuje się niejednorodnym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Obszary usytuowane wokół aglomeracji szczecińskiej i miasta Koszalin cechuje wyższy poziom rozwoju, jednocześnie obok nich zdiagnozowano obszary problemowe, o postępującej marginalizacji. Specjalna Strefa Włączenia po raz pierwszy została wyznaczona w 2014 r. i podlega corocznej aktualizacji. Problem znalazł swoje odzwierciedlenie w strategii wydawania funduszy unijnych.

„Na Pomorzu Zachodnim zbudowaliśmy koncepcję Specjalnej Strefy Włączenia dla gmin szczególnie wykluczonych. Wykluczonych pod względem gospodarczym, pod względem komunikacyjnym, wykluczonym również społecznie – mówi marszałek województwa. – Dzięki dodatkowym pieniądzom, które skierowaliśmy na ten obszar, a jest to ponad 200 mln euro, zbudowaliśmy system wsparcia dla najbardziej wykluczonych i najbardziej potrzebujących. Dziś widzimy jak ten system wsparcia małych społeczności procentuje” – dodaje Geblewicz.

Jedną z inicjatyw realizowanych w Specjalnej Strefie Włączenia jest dofinansowany ze środków UE projekt „Nawigator Samodzielności”.

Jak zaznacza dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Shivan Fate, projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-22 lata przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę – tę instytucjonalną oraz rodziny zastępcze. Projekt jest realizowany przez lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz partnerów projektu – powiaty: łobeski, szczecinecki i wałecki.

1 2

O autorze