loader

Bank Credit Agricole wprowadza do oferty kredyt ekologiczny FENG

Mglisty krajobraz lasu o wschodzie słońca, ze światłem słonecznym rozpraszającym się przez mgłę nad drzewami i odległymi wzgórzami.

Do 25 lipca firmy zatrudniające do 3000 pracowników mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wnioski o preferencyjny kredyt ekologiczny z dotacją z funduszy unijnych. Ta inicjatywa wspiera firmy w realizacji projektów, których głównym celem jest energooszczędność. Po podpisaniu umowy z BGK Credit Agricole dołączył do grupy banków, udzielających finansowania w formie kredytu ekologicznego z premią ekologiczną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

 

– Zielone finansowanie to realny impuls dla firm do odpowiedzialnego kształtowania teraźniejszości i przyszłości. Jednym z celów strategicznych banku Credit Agricole jest wspieranie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Oferując kredyt z premią ekologiczną we współpracy z BGK zapraszamy wszystkie firmy do wspólnej drogi w kierunku transformacji energetycznej – wskazuje Bernard Muselet, Senior Country Officer Credit Agricole.

 

Dzięki kredytowi ekologicznemu FENG przedsiębiorcy będą mogli nie tylko poprawić efektywność energetyczną swoich firm, ale również przyczynić się do ochrony klimatu. Środki finansowe mogą zostać wykorzystane m.in. na termomodernizację budynków, wymianę źródeł energii na bardziej przyjazne środowisku oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Warunkiem udzielenia finansowania na działania inwestycyjne jest ograniczenie zużycia energii o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego. Dofinansowanie w formie premii ekologicznej wyniesie od 15 do 80 proc. wartości inwestycji i jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju wydatku oraz lokalizacji inwestycji.

 

Warunkiem ubiegania się o premię ekologiczną jest złożenie wypełnionego wniosku o dofinansowanie do BGK wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym audytem energetycznym i promesą kredytu ekologicznego wystawioną przez bank. Promesa potwierdza gotowość Credit Agricole do udzielenia kredytu pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę premii ekologicznej.

 

– Wdrożenie na rynek nowego produktu przyczyni się do realizacji założenia strategicznego banku, jakim jest działanie na rzecz klimatu. Jednocześnie aktywnie wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności celu numer 7. Czysta i dostępna energia, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 13. Działania w dziedzinie klimatu oraz 17. Partnerstwa na rzecz celów – podsumowuje Maciej Zatorski, dyrektor Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze