loader

Credit Agricole kontynuuje współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Logo dla „Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu” z logo Crédit Agricole. Na obrazku znajduje się fioletowo-różowa ikona kuli ziemskiej oraz tekst w języku polskim i francuskim.

Credit Agricole utrzymuje współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, uczestnicząc w Programie Partnerstwa FOB, który skupia przedsiębiorstwa będące liderami w dziedzinie CSR i ESG. W ramach tego programu, bank angażuje się w działania promujące odpowiedzialny biznes, co oznacza dbałość o wpływ firmy na środowisko i społeczeństwo.

 

Program Partnerstwa FOB, główny projekt Forum Odpowiedzialnego Biznesu, działa jako platforma wspierająca rozwój firm, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz networking w kontekście zrównoważonego rozwoju. Od ponad dwóch dekad program ten jest tworzony przez czołowe firmy w branży, które przodują w praktykowaniu zasad odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

 

Dzięki uczestnictwu w tym programie, Credit Agricole może brać udział w projektach i konferencjach międzynarodowych, angażuje się w inicjatywy FOB np. jest sygnatariuszem Karty Praw Dziecka w Biznesie oraz partnerem inauguracji Miesiąca Różnorodności. Bank podnosi w ten sposób kompetencje w zakresie odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Korzysta także
z dostępu do szkoleń, spotkań z ekspertami oraz platformy zawierającej publikacje i badania FOB.

 

– Udział w Programie Partnerstwa FOB akcentuje nasze zaangażowanie w kształtowanie świadomości i rozwijanie kompetencji w zakresie odpowiedzialności społecznej, zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i w szerszym kontekście. Intensyfikowanie działań na rzecz społeczeństwa
i środowiska stanowi ważny element realizacji naszej strategii w filarze Social. Partnerstwo pozwala nam również na czynne wsparcie projektów, które adresują problemy społeczne i środowiskowe, promując przy tym najlepsze praktyki w dziedzinie CSR i ESG, co dodatkowo cementuje naszą pozycję na rynku jako lidera zrównoważonego rozwoju.
– podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability w Credit Agricole.

 

Program Partnerstwa jest inicjatywą Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które od 23 lat inspiruje i wspiera firmy w Polsce w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. FOB jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce specjalizującą się w kompleksowym podejściu do koncepcji odpowiedzialności biznesu od 2000 roku.

 

Credit Agricole, oprócz uczestnictwa w Programie Partnerstwa FOB, bierze udział także w innych projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak program Climate Positive z Global Compact Network Poland i Climate Leadership z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach tych inicjatyw bank współpracuje z ekspertami nad zmniejszeniem negatywnego wpływu na klimat i środowisko, np. poprzez opracowanie zielonych produktów dla klientów indywidualnych oraz agrobiznesowych.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze