loader

Stowarzyszenie Integracja i Wspolpraca

User image

W dniach 2-3 marca 2015 roku odbędzie się kolejna, XXII edycja Forum Gospodarczego pod nową nazwą Welconomy Forum in Toruń.Toruńskie forum to coroczne spotkania przedstawicieli rządu, samorządu i biznesu mające kluczowy wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie. Padają ważne deklaracje,powstają nowe inicjatywy, nawiązywane są nowe kontakty biznesowe. Uczestnicy kolejnego Forum po raz kolejny będą mieli okazję przekonać się o tym, że siłę buduje się przez współdziałanie, przez budowanie sojuszów między ludźmi,firmami i państwami. To ważne przesłanie w dzisiejszych czasach. Wzajemne poszanowanie i współpraca oraz działanie partnerskie wynika z istoty demokracji, w której wszyscy jesteśmy równi. W trakcie obrad Welconomy Forum in Toruń poruszona będzie tematyka ekonomiczna, społeczna i polityczna. Będziemy dyskutować o tym, jak szybciej i efektywniej budować gospodarkę wolnorynkową, jak pokonywać trudności gospodarcze oraz jak unikać błędów przy tworzeniu nowoczesnego państwa prawa. Welconomy Forum in Toruń jest nie tylko debatą najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu, jest również okazją do prezentacji ofert sektora gospodarczego oraz szukania możliwości współpracy.W roku 2015 podczas obrad Welconomy Forum in Toruń szczególne miejsce poświęcone zostanie tematyce innowacyjności w polskiej gospodarce. Pod względem innowacji w produkcji polskie przedsiębiorstwa należą do najmniej aktywnych w Unii Europejskiej. Największą barierę dla rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw są wysokie koszty prowadzenia badań naukowych oraz niechęć przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań. Podczas Forum podejmiemy próbę prowadzenia dialogu na temat znalezienia nowych recept na podniesienie innowacyjności, która jest wyznacznikiem wzrostu gospodarczego oraz warunkiem rozwoju ludzkości na wszystkich kontynentach.Zapraszamy do udziału i zaangażowania w zbliżającą się konferencję Welconomy Forum in Toruń 2015.