loader

86 mln zł dla startupów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki konkursu „Programy Akceleracyjne – Poland Prize”. Wystartowały w nim 33 akceleratory, które zaprezentowały autorskie koncepcje poszukiwania i sprowadzania do Polski zagranicznych zespołów gotowych wdrażać innowacyjne rozwiązania w naszym kraju.

Wartość złożonych wniosków przekroczyła 326 mln zł, wobec 60 mln zł pierwotnie dostępnych w konkursie. Wysoki poziom projektów skutkował wyborem aż 9 operatorów, a budżet konkursu został zwiększony do 86 mln zł. Konkurs jest finansowany z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs miał za zadanie wyłonić operatorów programów akceleracyjnych, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu startupów i potrafią efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi. Złożono łącznie 33 wnioski, na kwotę ponad 326 mln zł. Wybrane akceleratory w dają największe szanse, że zakładane z ich pomocą spółki będą dostarczać przełomowych rozwiązań i skutecznie współpracować z krajowym biznesem.

Operatorzy „Programów Akceleracyjnych – Poland Prize” będą dysponować łącznie kwotą wyższą o ponad 26 mln zł od pierwotnie założonego budżetu. Średni budżet projektu to ponad 9,5 mln zł. PARP z pieniędzy unijnych sfinansuje koszty zarządzania programami oraz granty pieniężne dla startupów.

Głównym celem programu Poland Prize jest wsparcie wyspecjalizowanych operatorów w zapewnieniu zagranicznym startupom wszechstronnych możliwości rozwoju. Ogromnym atutem wszystkich dziewięciu programów akceleracji jest zagwarantowanie startupom współpracy z dojrzałymi, krajowymi spółkami. Wspomniane firmy to potencjalni odbiorcy rozwiązań technologicznych stworzonych przez startupy, którzy już są gotowi do testowania i wdrażania najbardziej innowacyjnych produktów. Co więcej, taka relacja i współpraca przynosi bardzo wymierne korzyści biznesowe  obu podmiotom gospodarczym. Zwiększa konkurencyjność i wzmacnia pozycję rynkową większego,  stwarza możliwości samorealizacji oraz poczucie stabilizacji mniejszemu partnerowi. Dla obu powinna to być transakcja win-win – mówi  Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zadaniem operatorów programu będzie wyszukanie najciekawszych zagranicznych młodych firm o odpowiednim potencjale wzrostu i sprowadzenie ich do Polski. Akcelerator zadba o właściwy start młodej spółki w Polsce, a następnie umożliwi nawiązanie biznesowych relacji, skutkujących wdrożeniem produktu startupu lub pozyskaniem kapitału inwestorskiego.

–  W Poland Prize stwarzamy warunki zagranicznym firmom do rozwojowej i perspektywicznej działalności w Polsce. Wzmacniamy wizerunek Polski jako miejsca o najbardziej atrakcyjnych warunkach dla rozwoju przedsiębiorczości startupowej w naszej części Europy  – przyznaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Programy akceleracyjne Poland Prize rozpoczną się od etapu scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski startupów o odpowiednim potencjale wzrostu. Wybrane akceleratory ze swoją ofertą dotrą do kilkudziesięciu najbardziej obiecujących, zagranicznych rynków na całym świecie, oby pozyskać do programu startupy z najciekawszymi rozwiązaniami.

Wybrane zespoły po zarejestrowaniu spółki w Polsce mogą liczyć na grant w wysokości do 50 tys. zł. Te środki powinny zapewnić młodej spółce warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju: sfinansują pierwsze 3 miesiące działalności na polskim rynku, zapewnią wsparcie opiekuna startupu, rozbudowę zespołu, nawiązywanie relacji oraz promocję.

Startupy, które w tym okresie nawiążą współpracę z partnerem biznesowym będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. Te środki powinny sfinansować proces akceleracji, czyli intensywną pracę startupu nad doskonaleniem swojego produktu, testowanie rozwiązania w ścisłej współpracy z odbiorcą technologii lub rozwój biznesowy odpowiadających na wymagania potencjalnych inwestorów.

1 2

O autorze