loader

Zmiana pracy? Tak, ale za większe pieniądze

Ile trzeba zapłacić, żeby przekonać pracownika do zmiany pracy? Kto ma największe oczekiwania dotyczące wysokości zarobków, a kto najniższe? Work Service przedstawia najnowsze badania dotyczące oczekiwań finansowych Polaków przy zmianie pracodawcy.
Z wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Work Service przed Instytut Millward Brown wynika, że ponad jedna czwarta (27%) aktywnych zawodowo Polaków zgodziłaby się na zmianę pracy za wynagrodzenie wyższe o 300-1000 zł. Prawie tyle samo ankietowanych (23%) zadeklarowało chęć zmiany pracy przy podwyżce w wysokości 1000-2000 zł. Co ciekawe, tylko 7% badanych okazało lojalność wobec obecnego pracodawcy twierdząc, że żadna podwyżka wynagrodzenia nie zmotywowałaby ich do zmiany pracy.
Pracownicy gotowi zmienić pracodawcę przy minimalnej podwyżce pensji to zwykle osoby rozważające zatrudnienie w tej samej miejscowości, w której pracują obecnie. Z kolei wyższe oczekiwania finansowe mają Ci, którzy są skłonni przeprowadzić się za pracą do innego miasta – mówi Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service S.A.
W przypadku podwyżki wynagrodzenia do 2 tys. zł. kobiety dwukrotnie znacznie częściej niż mężczyźni deklarowały, że są gotowe zmienić pracę. Z kolei mężczyźni byli bardziej skłonni do zmiany pracy za wynagrodzenie o co najmniej 2 tysiące wyższe od obecnego. Szczególnie motywujący mężczyzn do zmiany pracy był wzrost pensji o 5 tys. zł – chęć zmiany zatrudnienia deklarowało wówczas 14% mężczyzn i tylko 5 % kobiet. Kobiety są skłonne zmienić pracodawcę nawet przy minimalnym wzroście wynagrodzenia, bo w obecnych miejscach pracy nie widzą szans na podwyżkę. Nawet jeśli zmiana pracy na starcie oznacza pensję wyższą o 500 zł to jest to wystarczająca zachęta. Dodatkowo motywuje wiara w to, że w nowym miejscu pracy będą znacznie większe perspektywy rozwoju niż u obecnego pracodawcy – mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków Work Service SA.
Wyniki przeprowadzonego badania wyraźnie pokazują, że osoby powyżej 45 roku życia doceniają stabilizacje w pracy i wykazują się większą lojalnością wobec swoich pracodawców niż osoby młode. Najczęściej żadne pieniądze nie przekonałyby do zmiany pracy osoby w wieku 45-55 lat (14% badanych). Wśród osób do 34 roku życia jedynie 2% deklarowało, że nie zmieniłoby pracodawcy bez względu na wysokość proponowanych zarobków.
Młodzi bardziej niż wzrostu wynagrodzenia oczekują od nowego pracodawcy możliwości rozwoju i szerokiego pola do zdobywania nowych doświadczeń. Im większe umiejętności zdobędą na starcie, tym większa ich wartość na rynku pracy w przyszłości – mówi Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA. Z kolei pracownicy 45+ doskonale wiedzą jak trudno odnaleźć się na wymagającym rynku pracy. Dlatego doceniają przede wszystkim przewidywalne warunki zatrudnienia i gwarancję, że nikt ich nie zwolni na kilka lat przed emeryturą – dodaje Tomasz Hanczarek.
Wpływ na decyzję odnośnie do ewentualnej zmiany pracy ma także poziom wykształcenia pracowników. Im wyższe wykształcenie, tym bardziej wygórowane i trudne do spełnienia oczekiwania finansowe. Osoby z wykształceniem podstawowym najczęściej deklarowały chęć zmiany pracy przy minimalnej podwyżce wynagrodzenia: 300-500 zł (29%). 
Jednocześnie te osoby najczęściej nie potrafiły określić oczekiwanej kwoty podwyżki. Natomiast podwyżki w nowej pracy w wysokości 1000-2000 zł najczęściej oczekiwały osoby z wykształceniem zawodowym (29%) i średnim (27%). 
Pracownicy z wykształceniem wyższym względnie najczęściej deklarowali, że są skłonni zmienić pracę za dodatkowe 500-2000 zł (19%). W tej grupie badanych były także osoby oczekujące co najmniej 5 tys. zł przy ewentualnej zmianie pracy (18%).
O autorze