loader

Wciąż wiele wyzwań na drodze do równości płci

Podkreślają, że dostęp do planowania rodziny, usług zdrowotnych dla matek oraz bezpiecznej i legalnej aborcji to kluczowe elementy gwarantujące prawa kobiet i ratujące życie. Posłowie wzywają również do powszechnego poszanowania i dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw uzgodnionych w deklaracji pekińskiej.

W IV Światowej Konferencji w Sprawie Kobiet w Pekinie w 1995 r. uczestniczyło kilka tysięcy przedstawicielek z ponad 180 państw. Do podjętej wtedy Deklaracji Pekińskiej dołączony był dokument określający główne problemy w kwestii nierówności między płciami – tzw. Platforma Działania.

Wśród 12 obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet, w dokumencie tym wskazano m.in. na problem ubóstwa, nierównomiernego dostępu do edukacji, przemocy wobec kobiet, ale także zobowiązano się do podjęcia inicjatyw “wrażliwych na kulturową tożsamość płci (gender)” i dotyczących przeciwdziałania chorobom przenoszonym drogą płciową, problemów zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

 

jjk

 

Źródło informacji: EuroPAP News

Czytaj dalej
Poprzednia strona
O autorze