loader

Udział w nielegalnych grach hazardowych w internecie to przestępstwo skarbowe

  • Przypominamy, że udział w zagranicznej grze hazardowej [1] lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia [2], podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych[3]

 

  • Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.

Wykaz stron internetowych z nielegalnymi grami hazardowymi znajduje się na stronie hazard.mf.gov.pl, na której prowadzony jest Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą.

Nielegalne są również czynne strony internetowe z grami hazardowymi, które w swojej nazwie zawierają lub wykorzystują nazwę domeny wpisanej do Rejestru (tzw. domeny klony).

Nielegalne są również strony posługujące się zagranicznymi licencjami i zezwoleniami na urządzanie gier hazardowych.

Przypominamy, że legalna organizacja gier hazardowych w internecie, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęta monopolem państwa, który wykonuje Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Wykaz legalnych domen internetowych według stanu na 15 lipca 2021 roku

Legalne domeny internetowe, na których urządzane są gry liczbowe i gry kasynowe objęte monopolem państwa:

  • www.totalcasino.pl
  • www.gry.lotto.pl

Legalne domeny internetowe, na których są prowadzone zakłady wzajemne na  podstawie zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1 2

O autorze