loader

Tag: Jacek Krawczyk, Grupa Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, UE, Unia Europejska, Lotnictwo, fragmentacja, przestrzeń powietrna