loader

Senat odrzucił kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zakończył się 2 dzień obrad Senatu. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia było głosowanie nad powołaniem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Senat nie wyraził zgody na powołanie Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowało 99 senatorów, za było 48, przeciw 49, a wstrzymało się od głosu dwóch senatorów.

Ponadto Izba przyjęła 15 ustaw, 2 – odrzuciła, wniosła do Sejmu 3 projekty ustaw oraz podjęła apel. Senatorowie dokonali również zmian w składzie komisji senackich.

Przeprowadzono drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów (inicjatywa senatorów Jana Filipa Libickiego i Marka Borowskiego), w którym senatorowie upominają się o ludzi starszych, których potrzeby: poznawcze, uznania i przydatności oraz samorealizacji były do tej pory marginalizowane w programach unijnych. Izba apeluje do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady o niezwłoczne działania na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów, aby umożliwić im międzynarodową wymianę doświadczeń, poznawanie nowych kultur, nawiązywanie znajomości i przyjaźni.

1 2

O autorze