loader

Przybywa inwestorów indywidualnych na GPW

– Struktura inwestorów giełdowych w obrotach w pierwszej połowie 2009 powróciła do stabilnego poziomu, który charakteryzuje warszawski parkiet; około jednej trzeciej obrotów przypada na każdą z grup inwestorów: indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Ludwik Sobolewski – prezes GPW. 

 

Inwestorzy indywidualni wygenerowali w analizowanym okresie 28 proc. obrotów akcjami na GPW. Za 35 proc. obrotów odpowiedzialni byli inwestorzy zagraniczni, a pozostała część – 37 proc. – przypadła na krajowe instytucje finansowe. 

– W porównaniu z drugim półroczem 2008 r. o 11 pkt. proc. wzrósł udział inwestorów indywidualnych. Wraz ze wzrostem znaczenia inwestorów indywidualnych wzrosła także wartość generowanych przez nich obrotów – w ujęciu wartościowym obroty tej grupy wzrosły w porównaniu z II połową 2008 roku o 60 proc. do kwoty 41 mld zł – skomentował najnowsze daneTomasz Wiśniewski – wicedyrektor Działu Produktów Informacyjnych GPW.

 

W pierwszej połowie 2009 roku udział osób fizycznych w obrotach kontraktami wyniósł 54 proc., instytucje odpowiadały za 35 proc., zaś zagranica za 11 proc. obrotów kontraktami terminowymi. Struktura obrotów kontraktami pozostała bez zmian w porównaniu z końcem 2008 roku. Jednopunktowy wzrost udziału zagranicy na rynku kontraktów przełożył się na 16 proc. wzrost obrotów tej kategorii inwestorów w ujęciu wartościowym. W przypadku instytucji, mimo jednopunktowego spadku w ujęciu procentowym, wartościowo odnotowano 3 proc. wzrost obrotów. 

 

W pierwszej połowie 2009 roku udział osób fizycznych w obrotach opcjami wyniósł 64 proc., instytucje miały 30 proc., zaś zagranica 6 proc. udziałów w obrotach w tym segmencie rynku. 

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze