loader

Ponad 484 mln euro na pomoc regionom UE dotkniętym klęską

17 państw członkowskich oraz Albania, Czarnogóra i Serbia otrzymają w sumie ponad 484 mln euro na walkę z Covid-19 i skutkami klęsk żywiołowych. Przy tej okazji Parlament Europejski zaapelował o uproszenie Funduszu Solidarności.

Podczas ostatniej sesji plenarnej PE zgodził się zmobilizować 397,5 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), aby pomóc 17 państwom członkowskim i trzem krajom przystępującym do ochrony zdrowia publicznego w walce z COVID-19.

Beneficjentami są: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Hiszpania oraz Albania, Czarnogóra i Serbia.

Pomoc została zatwierdzona 675 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 13 wstrzymujących się.

Dodatkowe 86,7 mln euro pomocy zostanie przyznane Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi, z którymi oba kraje musiały się zmierzyć w drugiej połowie 2020 r.

Europosłowie przyjęli także rezolucję, w której podkreślają, że rosnący wpływ zmian klimatycznych i nasilenie się klęsk żywiołowych sprawiają, że kraje europejskie są coraz bardziej podatne na zagrożenia. Dlatego – zdaniem eurodeputowanych – UE powinna ułatwić regionom dotkniętym tymi katastrofami uzyskanie pomocy z Funduszu Solidarności UE.

Tekst, przyjęty 668 głosami za, przy 10 głosach przeciw i 18 wstrzymujących się, podkreśla trudności, z jakimi borykają się kraje-beneficjenci przy szybkim obliczaniu kosztów szkód poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych. Aby złagodzić te problemy, posłowie wzywają Komisję do zbadania sposobów usunięcia przeszkód biurokratycznych, tak aby alokacja funduszy była „jak najbardziej elastyczna”, aby zapewnić „szybkie działanie i natychmiastową pomoc” regionom i krajom dotkniętym klęską.

Posłowie podkreślają też kluczowe znaczenie poprawy zapobiegania zagrożeniom. Aby to osiągnąć i zminimalizować skutki kryzysów, Komisja i rządy krajowe powinny „wzmocnić badania i edukację” w zakresie reagowania na kryzys.

Ponadto Parlament zwraca się do Komisji o zapewnienie wsparcia technicznego i administracyjnego krajom otrzymującym fundusze, aby pomóc im opracować długoterminowe strategie ograniczania skutków regionalnych klęsk żywiołowych i sytuacji nadzwyczajnych w zakresie zdrowia publicznego.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) został utworzony po poważnych powodziach w Europie Środkowej w 2002 r. W celu zapewnienia szybkiej pomocy finansowej państwom członkowskim i krajom przystępującym w przypadku poważnych klęsk żywiołowych. Od tego czasu FSUE przeznaczył około 6,6 mld euro pomocy na około 100 klęsk żywiołowych w 23 państwach członkowskich i jednym kraju przystępującym.

Źródło informacji EuroPAP News

O autorze