loader

Ponad 2,3 mld euro na działania związane z rolnictwem

Realizacja Krajowego Planu Odbudowy i jego wpływ na rozwój i modernizację polskiego rolnictwa to główne tematy poruszone podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez rząd 30 kwietnia 2021 r. i wysłany formalnie do Komisji Europejskiej 3 maja 2021 r. Stanowi on podstawę wdrażania środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (największa część Funduszu Odbudowy).

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że celem działań rządu jest wyrównanie szans dla polskiego rolnictwa, np. poprzez dopłaty, które powinny być na poziomie średniej unijnej. Wyraził też nadzieję, że głos polskich rolników będzie dobrze usłyszany w Brukseli. Jak dodał, „środki muszą być dobrze zainwestowane w polską ziemię, technologie, czyste środowisko i szybki internet na wsi”.

Ponad 2,3 mld euro na działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Na działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi w ramach KPO przeznaczonych zostanie ponad 2,3 mld euro. To kwota prawie trzy razy większa niż początkowo zaproponowane 900 mln euro. Fundusze na rolnictwo zostały zwiększone po konsultacjach społecznych, wysłuchaniach publicznych i licznych rozmowach z przedstawicielami różnych organizacji i środowisk. 

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że celem działań rządu jest wyrównanie szans dla polskiego rolnictwa, np. poprzez dopłaty, które powinny być na poziomie średniej unijnej. Wyraził też nadzieję, że głos polskich rolników będzie dobrze usłyszany w Brukseli. Jak dodał, „środki muszą być dobrze zainwestowane w polską ziemię, technologie, czyste środowisko i szybki internet na wsi”.

Działania poprawiające warunki życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie sektora rolno-spożywczego będą skierowane m.in. na:

  • cyfryzację produkcji rolnej i tworzenie e-usług w rolnictwie,
  • rozwój krótkich łańcuchów dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym,
  • budowę systemów oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenach poza aglomeracjami,
  • poprawę bezpieczeństwa żywności.

Ponadto, wiele projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy obejmie również obszary wiejskie. Będą to np. inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji w szkołach, wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych. To także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, autobusy na terenach ze słabą dostępnością oraz wsparcie firm zaangażowanych w „zielone” projekty.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze