loader

PGE Polska Grupa Energetyczna ustanowiła 
program emisji euroobligacji średnioterminowych

PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z PGE Sweden AB, spółką w 100 proc. zależną od PGE, podpisały dokumentację ustanawiającą program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro o minimalnym terminie zapadalności jednego roku. 
Program euroobligacji umożliwi nam dostęp do kolejnego zewnętrznego źródła finansowania, co jest szczególnie istotne w świetle potrzeb Grupy PGE związanych z realizacją programu inwestycyjnego przedstawionego w strategii na lata 2014-2020 – mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 
Partnerem Spółki w procesie emisji euroobligacji jest konsorcjum banków: BNP Paribas, Citigroup, ING, Société Générale Corporate & Investment Banking, PKO Bank Polski S.A., Nordea.
PGE Polska Grupa Energetyczna posiada także możliwość emisji obligacji w ramach programu skierowanego do inwestorów na polskim rynku kapitałowym na kwotę 5 mld zł (z czego obligacje o nominale 1 mld zł zostały wyemitowane w 2013 r.).
O autorze