loader

PE uaktualnił Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest jednym z instrumentów na rzecz walki z bezrobociem. Globalizacja może powodować istotne zmiany strukturalne w handlu światowym, co z kolei może narażać pracowników na utratę pracy.

Aby wesprzeć osoby tracące pracę z powodu globalizacji lub skutków gospodarczych efektów poważnych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19, w 2006 r. UE stworzyła Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. Jest to fundusz solidarności do stosowania w sytuacjach nagłych i jako specjalny instrument finansowy jest uruchamiany na zasadzie ad hoc. W ramach EFG współfinansowane są projekty mające na celu pomoc pracownikom w znalezieniu nowej pracy lub w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

W efekcie zmian w EFG wprowadzonych przez Parlament Europejski próg dla wniosków o wsparcie został obniżony do 200 zwolnionych pracowników (z 500 poprzednio). Przewidziano też możliwość ubiegania się o jednorazową inwestycję w wysokości 22 tys. euro na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub finansowanie przejęć pracowników. Ponadto europosłowie wprowadzili zasiłek opiekuńczy dla opiekunów dzieci, gdy biorą oni udział w szkoleniu lub szukają pracy.

W styczniu 2019 r. eurodeputowani zagłosowali za planami reformy funduszu na okres po 2020 roku. Celem było rozszerzenie zakresu funduszu o pomoc w przypadku poważnych wydarzeń restrukturyzacyjnych związanych z cyfryzacją, automatyzacją i przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Po zakończonych negocjacjach w sprawie zmian w EFG z Radą w grudniu 2020 r., PE przyjął rozporządzenie na ostatniej sesji plenarnej, pod koniec kwietnia br.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

O autorze