loader

Nowe standardy dla stron internetowych administracji publicznej

• Do 23 września b.r. podmioty administracji publicznej są zobowiązane do umieszczenia na stronach internetowych deklaracji dostępności według standardu WCAG 2.1 AA.
• Deklaracja jest cyfrowym dokumentem sporządzonym według wzoru Ministerstwa Cyfryzacji i zamieszczonym na stronie internetowej. Dokument podlega corocznej aktualizacji oraz po każdej większej aktualizacji strony.
• Nowe standardy mają na celu zagwarantowanie dostępu do informacji publicznej przez osoby niepełnosprawne.
• Brak dostępności lub nawet samej deklaracji może skutkować nałożeniem kary od 5 do 10 tys. złotych.

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) , która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA takimi jak możliwość odbioru zawartości strony za pomocą chociaż jednego zmysłu, nawigacji i korzystania z elementów UI poprzez klawiaturę, myszkę oraz polecenia głosowe, adaptacji strony do odczytania na różnych przeglądarkach czy systemach operacyjnych obecnie i w przyszłości. Do 23 września 2020 roku, wszystkie podmioty w Polsce, które są uwzględnione w ustawie, muszą wdrożyć standardy WCAG 2.1. Nowe wytyczne stworzone są po to, by osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami narządów wzroku, słuchu czy ruchu oraz osoby mające trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści, miały zagwarantowany dostęp do informacji publicznej. Zaprojektowana według najnowszych standardów strona internetowa powinna być przejrzysta i funkcjonalna, aby umożliwić korzystanie z jej treści jak największej liczbie użytkowników.

Wśród popularnych stron zobligowanych do przedstawienia deklaracji dostępności są również Biuletyny Informacji Publicznej. Lider wśród dostawców oprogramowania dla sektora publicznego w Polsce, Sputnik Software, obecnie obsługuje ponad 500 takich BIP-ów.

– Oprogramowanie Sputnik Software już zostało dostosowane do najnowszych standardów. Natomiast trzeba pamiętać o pracy, która musi być wykonana po stronie urzędów. Monitorujemy postęp wdrożeń i zapewniamy techniczne wsparcie naszym klientom. Strony przez nas obsługiwane są również dostępne na urządzeniach mobilnych, chociaż na ich dostosowanie urzędy mają czas aż do 23 czerwca 2021 – wyjaśnia prezes zarządu Sputnik Software, Tomasz Maćkowiak.

1 2

O autorze