loader

NIK ujawnia nieprawidłowości w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej

Zdjęcie wejścia do ośrodka edukacyjnego „Centrum Edukacyjne IDMN” z czarnymi drzwiami, białymi ścianami, klimatyzatorami i oknami z plakatami informacyjnymi.

Warszawa, 18 czerwca 2024 r. – Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała szczegółowy raport z kontroli przeprowadzonej w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej (IDMN), wskazując na poważne nieprawidłowości w zarządzaniu finansami publicznymi. Kontrola obejmowała okres od stycznia 2021 do listopada 2023 roku i wykazała liczne uchybienia w procesie przyznawania i rozliczania dotacji.

Główne ustalenia kontroli

Brak transparentności: NIK zwróciła uwagę na brak transparentności w procesie przyznawania dotacji. Procedury wyboru beneficjentów były niejasne, co stwarzało ryzyko korupcji. „Procesy wyłaniania projektów do dofinansowania były niezgodne z prawem i niecelowe,” czytamy w raporcie.

Niedostateczne monitorowanie: Instytut nie prowadził skutecznego nadzoru nad realizacją projektów. W wielu przypadkach braki w dokumentacji uniemożliwiały weryfikację zgodności wydatków z celami dotacji. „Nadzór nad realizacją projektów był iluzoryczny i ograniczał się do czynności formalnych,” stwierdza NIK.

Podwójne finansowanie: Kontrola wykazała przypadki podwójnego finansowania tych samych zadań, co wynikało z braku skutecznych mechanizmów zapobiegania takim sytuacjom. „Dyrektor IDMN nie stworzył systemu unikania ryzyka podwójnego finansowania,” podkreśla raport.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.

1 2

O autorze