loader

Najważniejsze wyzwania branż naftowej i chemicznej na konferencji Nafta/Chemia 2010

Sytuacja polskich rafinerii po kryzysie, inwestycje downstreamowe w Europie Środkowo-Wschodniej, a także nowe kierunki rozwoju rafinerii (paliwa syntetyczne, wodór, energetyka) to tematy pierwszego panelu dyskusyjnego „Wyzwania sektora rafineryjnego w Europie Środkowo-Wschodniej”. Omówiono również wpływ inwestycji logistycznych na rynek polski oraz prognozy dla rynku, ceny, zapotrzebowanie i normy środowiskowe.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się m.in.: Maciej Gierej, były Prezes Nafty Polskiej; Andrzej Kozłowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami, PKN Orlen SA; Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa Lotos SA i Leszek Wieciech, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Drugą część konferencji poświęcona była logistyce naftowo-paliwowej. Poruszone zostały tematy bezpieczeństwa energetycznego, kawern naftowych, inwestycji logistycznych, zastanawiano się czy Trójmiasto stanie się hubem naftowym Morza Bałtyckiego. W dyskusjach panelowych udział wzięli eksperci branży naftowej, m.in.: Marek Beroud, Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. i Sergiy Skrypka, Dyrektor Generalny, MPR Sarmatia Sp. z o.o. oraz Robert Soszyński, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze