loader

Leasing w abonamencie z prawnikiem, księgowym i ubezpieczeniem medycznym

70% firm z sektora MŚP chce mieć w przyszłości szybki dostęp do wszystkich swoich produktów finansowych w jednym miejscu. Ale jak wskazuje raport EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” same finanse to za mało. Zdecydowana większość przedsiębiorców jest zainteresowana rozbudową platformy leasingowej o wiele dodatkowych usług i produktów związanych z prowadzeniem biznesu. 80% chętnie skorzysta z doradztwa prawnego, 77% z wynajmu auta, a 75% z opieki medycznej czy możliwości załatwienia spraw urzędowych. Eksperci EFL wskazują, że firmy leasingowe chcą być w centrum dowodzenia usługami dla biznesu.

Idę do firmy leasingowej, kupuję finansowanie samochodu, maszyny budowlanej i sprzętu IT. Ale to już wkrótce będzie za mało. Przedsiębiorcy coraz częściej będą oczekiwać od nas obsługi 360 stopni. Leasing będzie podstawą, a do tego dojdą ubezpieczenie, księgowość, sprawy urzędowe czy usługi doradcze. Wszystko, co spędza sen z powiek przedsiębiorcy, a nie jest jego działalnością. Firmy otrzymają „biuro w pudełku” – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Systemy biznesowe skupiające różne platformy i różne usługi na bazie partnerstw to przyszłość usług biznesowych dla MŚP. Z takim zjawiskiem już od kilku lat mamy do czynienia w przypadku finansów osobistych – tutaj to bank jest jądrem takiego ekosystemu. – W przypadku mikro, małych i średnich firm – do tej roli aspirują firmy leasingowe – mówi prezes EFL.

Z raportu „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika, że jednym z najważniejszych oczekiwań, jakie formułują przedsiębiorcy wobec firm leasingowych, jest dostęp do wszystkich finansów w jednym miejscu. W ciągu najbliższych 5 lat 70% mikro, małych i średnich firm chciałoby mieć zgromadzone wszystkie produkty finansowe na jednej platformie, a 67% mieć na niej także podsumowanie finansów firmy (z różnych banków i instytucji finansowych).

Zdecydowana większość przedstawicieli MŚP poza finansami z poziomu jednej platformy chciałaby zarządzać także innymi produktami i usługami związanymi z prowadzeniem działalności. 8 na 10 przedsiębiorców jest zainteresowanych doradztwem prawnym, 78% dostępem do wiedzy biznesowej, 77% możliwością wynajęcia samochodu czy rezerwacji noclegu na czas podróży służbowej. 3 na 4 zapytanych chętnie skorzystałaby z opieki medycznej lub innych benefitów do kupienia dla siebie i pracowników. Taka sama grupa jest zainteresowana możliwością załatwienia spraw urzędowych, np. z ZUS czy w Urzędzie Skarbowym.


Z rozbudowanej oferty platform leasingowych nieco chętniej skorzystaliby młodsi szefowie firm. Oni chcą mieć jak najwięcej „tu i teraz”. Na przykład 81% Zetek i 80% Igreków chętnie załatwi poprzez platformę formalności związane z ubezpieczeniem społecznym czy zdrowotnym, podczas gdy wśród przedstawicieli pokoleń X i BB te odsetki wynoszą odpowiednio 74% i 62%.

Usługi w abonamencie

Wiceprezes Credit Agricole Bank wskazuje, że przyszłością rozliczania się za różne usługi związane z prowadzeniem biznesu będzie abonament.

Oczekiwania firm MŚP wobec instytucji finansowych będą sprowadzały się do prostoty i funkcjonalności kompletowania usług w jednym miejscu. Taka klasyka, z jaką mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat np. w zakresie usług finansowych – konkretny rachunek, konkretna tabela opłat i prowizji, standardowe rozliczanie się za czynności, udzielanie kredytu czy jego spłata – ustąpi miejsca abonamentowi. Będziemy pakować usługi w pakiety wygodne do konsumpcji. W przypadku MŚP ta potrzeba szybko zostanie zaspokojona, bo większość firm już pracuje lub myśli nad takimi rozwiązaniami. Otworzyć firmę, zarejestrować ją, założyć rachunek, złożyć wniosek o dotację unijną czy udział w programach wsparcia, prosta księgowość, podstawowa opieka prawna – żaden problem. Przedsiębiorca wszystkie te usługi będzie mógł zlecić z poziomu jednej platformy w miejscu i czasie, jakie sam wybierze. Taki będzie główny kierunek rozwoju instytucji finansowych – mówi Damian Ragan, Wiceprezes Zarządu, Credit Agricole Bank.

Pełna wersja raportu „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” jest dostępna na stronie https://efl.pl/efl_cyfrowa_rewolucja.

***

Jedenasty raz pod lupą

Raport „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” jest jedenastym opracowaniem z serii „Pod lupą” wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. w ramach autorskiego projektu „Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm”. Pierwszy opisywał kondycję sektora MŚP w Polsce („MŚP pod lupą”, 2011), drugi poświęcony był gospodarstwom rolnym („Agro pod lupą”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty działalności transportowej („Transport pod lupą”, 2013), czwarte – młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lupą”, 2014), piąte – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lupą”, 2015). Szósty raport przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP („Inwestycje w MŚP. Pod lupą”, 2016). Siódme wydanie dotyczyło pokolenia milenialsów („Millenialsi w MŚP. Pod lupą”, 2017). Ósmy raport przedstawiał wielostronny obraz budownictwa („Budownictwo przyszłości. Pod lupą”, 2018). Dziewiąte wydanie pokazywało, ile MŚP wiedzą o społecznej odpowiedzialności biznesu („CSR w MŚP. Pod lupą”, 2019). Dziesiąta publikacja koncentrowała się na obszarze ekologii, energii odnawialnej, elektromobilności i aktywności MŚP na tych polach („Zielona energia w MŚP. Pod lupą”, 2020).

Obecna edycja koncentruje się na trendach w sektorze MŚP oraz na rynku leasingu. W badaniu, pod lupę wzięto takie zagadnienia jak rola cyfryzacji i nowych technologii w rozwoju biznesu, podejście MŚP do zarządzania i inwestowania, oczekiwania MŚP wobec leasingu. A wszystko – dziś i w perspektywie 5 lat.

Raport do pobrania: https://efl.pl/efl_cyfrowa_rewolucja.

Metodologia badania:

Badanie ilościowe „Pod lupą” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. W sumie zrealizowano 500 wywiadów: 20% stanowili przedsiębiorcy z pokolenia Z, 30% przedstawiciele pokolenia Y, tyle samo przedstawiciele pokolenia X oraz 20% reprezentanci generacji Baby Boomers. W raporcie zastosowano wnioskowanie dla MŚP w Polsce (dla 4 pokoleń, 3 wielkości firm i 5 branż). Przygotowane w ten sposób dane pozwalają analizować i opisywać na poziomie całej populacji firm w Polsce. Badanie wykonano metodą telefonicznych ankiet (CATI) od 25 marca do 14 kwietnia 2021 roku.

Badanie jakościowe zostało zrealizowane w oparciu o scenariusz wywiadu. W badaniu brały udział osoby, które można nazwać liderami opinii – posiadające bogatą wiedzę dotyczące segmentu MŚP oraz branży leasingowej. W sumie przeprowadzono 21 wywiadów pogłębionych oraz analizę desk research.

O autorze