loader

Informatyka to polska specjalność

Komentarz po spotkaniu poświęconym projektom informatycznym w obszarze e-gospodarki realizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, w tym Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Uproszczeniu i Elektronizacji Procedur Administracyjnych (UEPA), Pojedynczym Punktom Kontaktowym (ePK), które to projekty są implementacją Dyrektywy Usługowej – unijnego aktu prawnego, znoszącego bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi UE.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze