loader

I. Sroka (KDPW): Strategia aktywnego działania

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przyjął nową Strategię rozwoju Spółki na lata 2010-2013. Kluczowym zadaniem Zarządu będzie przygotowanie KDPW do działania w warunkach wzmożonej konkurencji zagranicznej oraz konsolidacji rynku. Strategia jest ukierunkowana na budowę pozycji regionalnej oraz konkurencyjności KDPW. Jest to strategia aktywnego działania i rozwoju. 

Dokument powstał w oparciu o wnikliwą analizę głównych trendów zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych, doświadczenia i kompetencje Zarządu oraz kadry menedżerskiej KDPW. W okresie wrzesień – grudzień 2009 r. Strategia była szeroko konsultowana ze środowiskiem polskiego rynku kapitałowego. Końcowy dokument Strategii został przyjęty przez Radę Depozytu w dniu 8 grudnia 2009 r., a jej założenia zostały zaprezentowane dziennikarzom na konferencji prasowej 9 grudnia br. 

Strategia prezentuje nowe podejście do wyzwań stojących przed Krajowym Depozytem, kładzie nacisk na aktywne budowanie pozycji Spółki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wprowadzanie nowoczesnych usług odpowiadających potrzebom rynku lokalnego i rynków międzynarodowych.   

Otoczenie konkurencyjne 
Główne zagrożenia płynące z otoczenia konkurencyjnego to przede wszystkim agresywne działania nowych paneuropejskich MTF-ów (elektroniczne platformy obrotu) oraz ich izb rozliczeniowych, powstanie grupy kapitałowej wokół giełdy wiedeńskiej i konsolidacja depozytów w Europie. Zmiany zachodzące na rynku, będące m.in. efektem implementacji dyrektywy MiFID, zaczynają wywierać wpływ także na region CEE. Niesie to ze sobą określone zagrożenia, ale równocześnie otwiera nowe możliwości wejścia KDPW na nowe rynki, jak również zagospodarowania nisz rynkowych występujących w naszym regionie Europy. 

Wizja KDPW 
Wizją KDPW jest stworzenie do roku 2013 prężnej Grupy kapitałowej, reagującej z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budującej portfel swoich usług opartych na nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych tworzących wartość dla uczestników rynku kapitałowego, wspierającej budowę centrum regionalnego w Warszawie, przy aktywnej współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku oraz z KDPW jako główną instytucją depozytowo-rozliczeniową w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Cele strategiczne

Realizacja Strategii KDPW na lata 2010-2013 koncentrować będzie się wokół 8 celów strategicznych: 

1.        Wprowadzenie nowego modelu biznesowego KDPW, czyli utworzenie struktury holdingowej. W ramach tego celu największym i najbardziej złożonym projektem będzie wydzielenie izby rozliczeniowej (CCP). Jego realizacja spowoduje zmniejszenie ryzyka i obciążenia uczestników polskiego rynku kapitałowego. W pierwszym etapie nastąpi wydzielenie gwaranta rozliczeń jako odrębnej spółki, której jedynym zadaniem jest wspomaganie kapitałem własnym systemu płynności rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym. Kolejny krok to utworzenie izby rozliczeniowej CCP z nowoczesnym systemem zarządzania ryzykiem opartym na technologii SPAN, a następnie wyposażenie CCP w funkcje nettowania transakcji, zmniejszającej koszty rozrachunku transakcji poprzez znaczącą redukcję instrukcji rozrachunkowych przekazywanych do Depozytu.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze