loader

HealthAhead – by w pracy pamiętać o zdrowiu

Pełnoetatowy pracownik spędza rocznie w pracy blisko 2000 godzin. W tym czasie konsumuje prawie 400 przekąsek lub posiłków oraz przechodzi w miejscu pracy pieszo od 80 do 160 km pomiędzy pokojami, bufetem i pomieszczeniami socjalnymi. Osoby palące w czasie przerw wypalają rocznie średnio 50 paczek papierosów.

W czasie pracy często pozwalamy, by prym wiodły trzy niezdrowe przyzwyczajenia – palenie tytoniu, niewłaściwe odżywianie i brak ruchu, które mogą prowadzić do chorób serca, cukrzycy i nadciśnienia.

W trosce o zdrowie pracowników, korporacja GE stworzyła program HealthAhead, mający na celu szerzenie szeroko pojętej kultury zdrowia wśród pracowników oraz ich rodzin. Program HealthAhead koncentruje się na pięciu elementach zdrowego stylu życia: zdrowym odżywianiućwiczeniach fizycznychradzeniu sobie ze stresempromocji badań profilaktycznych oraz walce z paleniem. Do pracowników kierowane są różnorodne działania informacyjne i edukacyjne. Jednym z założeń Programu jest uzyskanie statusu lokalizacji certyfikowanej HealthAhead, co wiąże się ze spełnieniem szeregu wytycznych korporacyjnych, dotyczących realizacji działań zdrowotnych skierowanych do pracowników. Na początek do procesu certyfikacji wyłonione zostały 4 lokalizacje centrali Banku BPH.

Bank BPH, który należy do Grupy GE Capital, będzie realizował program HealthAhead między innymi poprzez promocję badań profilaktycznych oraz szczepień, a także organizowanie akcji zdrowotnych w swoich największych siedzibach w kilku miastach.

– Wierzymy, że wspólne działania przyczynią się do długotrwałych zmian stylu pracy i życia skutkujących poprawą zdrowia, jakości życia i samopoczucia każdego pracownika – powiedział Alexander McInnes, Lider programu HealthAhead na Polskę.

Pod koniec czerwca w budynkach centrum operacyjnego Banku BPH w Gdańsku zorganizowano dzień pod hasłem „Żyjmy zdrowo!”. Członkowie Zarządu Banku, menedżerowie oraz członkowie gdańskiego zespołu HealthAhead rozdali pracownikom 2500 koszyczków z warzywami i owocami, zachęcając ich w ten sposób do zdrowego odżywiania.

Ponadto pracownicy mogli skorzystać z możliwości wykonania niektórych badań profilaktycznych. Kolejki chętnych ustawiały się przed salą, w której dokonywano pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu, poziomu tkanki tłuszczowej i BMI oraz przeprowadzano badanie spirometryczne. Jeśli w wynikach było coś niepokojącego, można je było skonsultować z dyżurującym w sali obok lekarzem. Zainteresowanie badaniami było ogromne i znacznie przekroczyło oczekiwania organizatorów – około 400 pracowników wykonało przynajmniej jedno badanie profilaktyczne tego dnia, dlatego akcje badań profilaktycznych będą prowadzone regularnie, także w innych lokalizacjach Banku.

Dzień ten był także dniem aktywności fizycznej – ponad 70% pracowników Banku BPH w Gdańsku, ubranych w stroje sportowe, uczestniczyło w trakcie przerw od pracy w lekcjach Nordic Walkingu, aerobiku czy tai-chi. W tym dniu nikogo nie dziwił też widok pracowników wykonujących w powietrzu ruchy gry w tenisa, golfa, baseball, kręgle czy też „uprawiających” boks na konsoli do gier, co pokazało, że o zdrowie można dbać także przy użyciu najnowocześniejszych technik. Organizatorzy udowodnili zatem, że zdrowy styl życia może być atrakcyjny dla różnych grup wiekowych.

Wydarzenia w Gdańsku były pierwszymi z cyklu imprez zdrowotnych dla pracowników Banku BPH. W najbliższych miesiącach pracownicy Banku w różnych lokalizacjach w Polsce będą mogli uczestniczyć w szeregu inicjatyw i ciekawych wydarzeń wspierających zdrowe przyzwyczajenia w miejscu pracy.

 

(komunikat prasowy)

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze