loader

Gmina Konopnica świeci przykładem w PPK

Grupa mieszkańców gminy Konopnica pozuje do zdjęcia przed sceną, potwierdzając swoje zaangażowanie w PPK.

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Konopnica mają aktywnych uczestników PPK i wyróżniają się na tle sektora wysoką partycypacją. Ta podlubelska gmina może być wzorem odpowiedzialnego pracodawcy dla innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie i kraju, ponieważ pokazuje, że przy zaangażowaniu pracodawcy i wsparciu merytorycznym instytucji finansowej każdy może stworzyć warunki do skutecznego oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych.  Zaangażowanie gminy zostało docenione i znalazła się w gronie laureatów w programie „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”.

 

Podczas wczorajszej gali nagrodę odebrali Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica oraz Anna Olszak – Zastępca Wójta Gminy Konopnica. Tytuł Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy przyznawany jest przez PFR Portal PPK. Laureatami są firmy i instytucje z różnych sektorów, które mogą poszczycić się najwyższym udziałem pracowników oszczędzających w PPK. Poprzez promowanie pozytywnych przykładów, inicjatywa inspiruje innych pracodawców do tego, by traktowali PPK jako inwestycję w pracowników i wyraz troski o ich bezpieczeństwo finansowe.  Konopnica jest pierwszą gminą wiejską wyróżnioną tytułem Odpowiedzialnego i Przyjaznego pracodawcy.

Według danych z październikowego biuletynu o PPK, średnia partycypacja w programie wynosi 45 proc. Spośród jednostek organizacyjnych Gminy Konopnica najwyższą partycypację ma Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie, gdzie do programu zgłosiło się aż 88 % zatrudnionych. Równie dobry wynik – 87% – osiągnęła Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica. Natomiast w Ośrodku Pomocy Społecznej do programu dołączyło 78% zatrudnionych. W samym Urzędzie Gminy, który jest największym pracodawcą spośród jednostek organizacyjnych Gminy Konopnica, oszczędza 64%  zatrudnionych. Wysoki wynik partycypacji osiągnęły również szkoły podstawowe będące jednostkami organizacyjnymi gminy. W tej grupie najwięcej osób dołączyło do PPK w Szkole Podstawowej w Radawcu Dużym (62 proc.) oraz w Szkole Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich (50 proc.). Łącznie partycypacja w PPK we wszystkich jednostkach Gminy Konopnica wynosi prawie 59%.

 – Tak dobry wynik to efekt kilku czynnikówmówi Piotr Sawczuk, który z ramienia PFR TFI współpracuje z Urzędem Gminy Konopnica w zakresie wdrożenia i obsługi PPK. Jak wyjaśnia: już na etapie wdrażania programu urząd gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi  wykazał się dużym zrozumieniem i otwartością na Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla pracowników wszystkich podmiotów przeprowadziliśmy szkolenia, podczas których wyjaśniliśmy zasady działania programu, a także pokazaliśmy korzyści z uczestnictwa w PPK. Od początku we wdrożenie programu zaangażowały się także osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, z którymi na co dzień współpracujemy przy obsłudze PPK.  Dziś, po ponad dwóch latach od wdrożenia programu w Gminie Konopnica, widzimy, że ta wiedza procentuje. Zdecydowana większość pracowników urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych oszczędza na swoją przyszłość. Patrząc z perspektywy instytucji zarządzającej PPK, mogę powiedzieć, że jako pracodawca Gmina Konopnica wykazuje się dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansowe swoich pracowników podsumowuje Piotr Sawczuk, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI.

 – Na Pracownicze Plany Kapitałowe patrzymy jak na inwestycję w nasze przyszłe emerytury. Doskonale rozumiemy, że im więcej odłożymy teraz, tym większy komfort finansowy będziemy mieli po zakończeniu aktywności zawodowej. Chcieliśmy, aby jak najwięcej naszych pracowników skorzystało z możliwości oszczędzania w PPK, ponieważ łatwiej jest odłożyć coś, jeśli do każdej wpłaty swoją część dokłada pracodawca i państwo. Z perspektywy czasu widzę, że pracownicy dostrzegają te korzyści, ponieważ coraz więcej osób interesuje się programem – mówi Mirosław Żydek,  Wójt Gminy Konopnica.

author avatar
Schultz
Rita Schultz, redaktor, wykładowca akademicki z ponad 20 letnim stażem, szkoleniowiec, prelegent.
O autorze