loader

Frajer pracownik. Na samozatrudnieniu żyje się lepiej niż na etacie

Pracownicy są biedniejsi od
utrzymujących się na własny rachunek, ale
płacą więcej na ZUS. Jeśli nie
zmienią tego rządzący, wyręczą ich
sami zatrudnieni.

Link do artykułu.

O autorze