loader

Crowdinvesting i giełda, czyli nowa platforma Grupy INC – CrowdConnect.pl

Na rynku zadebiutowała profesjonalna platforma crowdinvesting, CrowdConnect.pl, gdzie inwestorzy znajdą informacje o emisjach publicznych przeprowadzanych przez spółki zmierzające do debiutu na rynku NewConnect. Platforma umożliwia inwestorom analizę oraz selekcję ciekawych i perspektywicznych firm z sektora MŚP.  CrowdConnect.pl stworzył i prowadzi Dom Maklerski INC S.A., który wykorzystując bogate doświadczenie całej Grupy INC oraz nowe technologie, odpowiada na oczekiwania inwestorów i wpływa na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

 

CrowdConnect.pl kieruje swoją ofertę zarówno do potencjalnych emitentów z sektora małych i średnich firm, jak również do inwestorów indywidualnych, poszukujących ciekawych możliwości inwestowania kapitału.

Dotychczas z finansowania społecznościowego korzystały głównie start-up’y, a więc firmy będące na początku swojej drogi. My postanowiliśmy umożliwić wykorzystanie potencjału społeczności w pozyskiwaniu kapitału spółkom, które już aktywnie działają na rynku, mają swoją historię, odnoszą sukcesy i planują dalszy rozwój. Stawiając na crowdinvesting jednocześnie działamy z myślą o inwestorach, dla których digitalizacja całego procesu emisji i zapisu jest znacznym ułatwieniem dostępu do IPO – komentuje Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu DM INC S.A. Na CrowdConnect.pl prezentujemy informacje o emisjach w sposób wygodny, bezpieczny i transparentny. Skracamy dystans między emitentami i społecznością inwestorów oraz pomagamy w budowaniu relacji – dodaje.

Emisje na CrowdConnect.pl prowadzone są w trybie oferty publicznej w związku z zakładanym ubieganiem się o status spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Szacowane wpływy brutto emitenta stanowią od 100 tys. EUR do 1 mln EUR.

Zmiana przepisów pozwala na prezentowanie ofert publicznych według przystępnych dla emitenta i inwestora procedur. Wbrew powszechnej opinii oferty do 1 mln EUR są wciąż ofertami publicznymi podlegającymi przepisom prawa. Prezentowanie takich ofert wiąże się z koniecznością zachowania odpowiednich standardów i posiadania wymaganych zezwoleń, a takie posiada Dom Maklerski INC S.A.– komentuje Sebastian Huczek, Wiceprezes Zarządu DM INC S.A.

 

W drodze na NewConnect z CrowdConnect.pl

Na CrowdConnect.pl obecne są spółki, których celem poza pozyskaniem kapitału, jest również debiut na rynku NewConnect. Inwestorzy uzyskają potencjalną możliwość dezinwestycji poprzez sprzedaż akcji na rynku publicznym.

Ideą crowdinvestingu jest inwestowanie, a nie sponsoring czy dobroczynna zrzutka. Planując dokonanie inwestycji powinniśmy zawsze rozważyć potencjalne możliwości wyjścia z niej – wyjaśnia Piotr Zygmanowski, Prokurent DM INC S.A. Taką sposobność daje między innym wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect – dodaje.

Na stronie każdej emisji prezentowanej na CrowdConnect,pl znajduje się orientacyjna data debiutu – wszystkie spółki zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy. Obecność na CrowdConnect.pl równoznaczna jest z wcześniejszym podpisaniem umowy z Grupą Kapitałową INC w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy na potrzeby wprowadzenia na rynek NewConnect.

 

Zostań inwestorem

Każda ze spółek prezentujących emisję na CrowdConnect.pl posiada własny profil informacyjny. Inwestorzy mogą zapoznać się z jej dokumentem ofertowym zawierającym m.in. opis dotychczasowej działalności, historyczne wyniki finansowe, jak również prognozy, a także mogą poznać tworzący ją zespół oraz ofertę jej produktów czy usług. Tym samym zakres informacji udostępnianych inwestorom znacząco wykracza poza wymogi stawiane ofertom do 1 mln EUR przez przepisy prawa. Publikacja wszystkich danych spółki i parametrów emisji online w jednym miejscu jest gwarancją transparentności, a także wygodnego i równego dostępu dla całej społeczności inwestorów.

Na pierwszym miejscu stawiamy kwestie bezpieczeństwa dlatego też szczegółowo weryfikujemy każdą spółkę, z którą nawiązujemy współpracę. Spółki oceniane są przez specjalistów ze stosownymi licencjami. W ramach Grupy Kapitałowej INC zatrudniamy bowiem osoby posiadające  licencje maklerskie (6), licencje DI/CFA (3) oraz certyfikaty doradców ASO(7). Dla każdej z ofert prezentujemy podstawowe wskaźniki wyceny, która jest sporządzana w oparciu o bieżące trendy na rynku kapitałowym. Pozwalają one ocenić atrakcyjność spółki, jak również oszacować ryzyko związane z inwestycją – wyjaśnia Piotr Zygmanowski, Prokurent DM INC S.A.

1 2

O autorze