loader

Cancer plan nadzieją dla Europejczyków

Dostęp do wielu świadczeń medycznych, w szczególności onkologicznych, został znacznie utrudniony. Musimy zająć się zakłóceniami wywołanymi przez pandemię, aby zapobiec onkologicznemu tsunami. Masowe opóźnienia w diagnostyce i leczeniu zmniejszają szansę na powrót do zdrowia

– dodaje Małgorzata Bogusz.

Choroba wielu nierówności

Umieralność i zachorowalność na raka są skorelowane z rodzajem nowotworu oraz miejscem zamieszkania i gradientem społecznym pacjenta. Z tego też powodu  EKES zaapelował o skupienie się na dysproporcjach w infrastrukturze regionalnej i nierównościach społecznych pod względem zatrudnienia i płci. Bardzo ważne jest również zapobieganie nowotworom pochodzenia zawodowego. Potrzebne są dalsze badania nad narażeniem na substancje rakotwórcze, mutagenne i zaburzające gospodarkę hormonalną, a także nad przyczynami nowotworów pochodzenia zawodowego, zwłaszcza u kobiet.

Nie można pokonać raka, jeśli część tego procesu jest pomijana, a powodzenie planu działania zależy od wysokiej jakości leczenia i jednakowej opieki nad wszystkimi Europejczykami.

Nie możemy sobie pozwolić na zaniedbania w walce z nowotworami, ponieważ z jednej strony generowałyby ludzkie cierpienie, a z drugiej – pogarszałyby warunki ekonomiczne europejskich społeczeństw. Brak działań wywoła efekt kuli śnieżnej w postaci nawarstwiających się problemów. Tylko wspólny wysiłek na szczeblu unijnym i współpraca między państwami członkowskimi mogą przynieść wymierne korzyści w przeciwdziałaniu rakowi

podsumowuje Małgorzata Bogusz. 

 

Materiał powstał przy współpracy z firmą MSD

1 2

O autorze