loader

Bułgaria: rząd planuje wejście kraju do strefy euro w styczniu 2024 r.

Bułgarski rząd planuje wejście do strefy euro z dniem 1 stycznia 2024 r. – ogłoszono w opublikowanym przez resort finansów dokumencie ws. przygotowań kraju do członkostwa w unii walutowej. “Nie ma gwarancji, że tak się stanie” – uważa portal Mediapool.

Bułgaria została włączona 10 lipca 2020 r. w istniejący od 1979 r. i dostosowany do obecnej sytuacji Mechanizm kursów walutowych ERM II, który służy stabilizacji walut krajów członkowskich przed wejściem do strefy euro. Od 1 stycznia 1999 r. w systemie ERM II znajduje się korona duńska. Chorwacka kuna weszła do ERM II w tym samym czasie co bułgarski lew. Pozo spełnieniem tzw. kryteriów z Maastricht państwo ubiegające się o włączenie do strefy euro musi uzyskać pozytywną ocenę ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Na rozszerzenie strefy euro muszą też wyrazić zgodę wszystkie kraje, które już w niej uczestniczą.

“Nie ma gwarancji, że Bułgaria zostanie włączona do strefy w postulowanym przez resort finansów terminie” – zauważa w sobotę portal Mediapool, który przeanalizował piątkowy komunikat Ministerstwa Finansów.

“Pewne jest tylko – jak zaznacza – że Bułgaria powinna przejść przez proces ewaluacji swego udziału w systemie ERM II po dwóch latach, czyli do lipca 2022 r.”. Po tym terminie oczekiwana jest podsumowująca analiza sytuacji ze strony EBC i oraz państw członkowskich UE należących do strefy euro – przypomina portal. Ażeby uzyskać pozytywną ocenę, Bułgaria musi się dostosować w pełni do wymagań Europejskiego Banku Centralnego, które wynikają z tzw. kryteriów konwergencji (kryteriów z Maastricht).

Chodzi w nich m.in. o takie elementy jak wskaźnik inflacji, deficyt budżetowy czy dług publiczny. Bułgaria nie była w stanie spełnić tych kryteriów przy ostatniej ocenie okresowej przeprowadzonej przez EBC w styczniu br. – zauważa portal.

1 2

O autorze