loader

BEP OTRZYMAŁ PRAWIE 5 MLN ZŁ DOTACJI OD NCBR

Spółka Biomass Energy Project S.A. dostanie 4,8 mln zł dotacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie ekologicznego tworzywa drzewnego nowej generacji. Efektem prac ma być zbudowanie linii technologicznej do produkcji materiału, który umożliwi produkcję elementów konstrukcyjnych o wysokich parametrach wytrzymałościowych tj.: belek nośnych, konstrukcyjnych i płyt o właściwościach fizyko-mechanicznych przewyższających te, dostępne obecnie na rynku. Co ważne, wykorzystane surowce mogą w 100% pochodzić z materiałów odpadowych i recyklingu pozostałości leśnych. Budżet projektu to 8 mln zł.

Nasz kolejny proces badawczy spotkał się z pozytywnym odbiorem i uzyskał dofinansowanie. Dzięki temu możemy kontynuować prace, które przełożą się na opracowanie, a następnie produkcję na dużą skalę nowego, w pełni ekologicznego tworzywa drzewnego. Mam nadzieję, że ten polski wynalazek spowoduje rewolucję w budownictwie na całym świecie, mówi Jerzy Drożniewski, Prezes Zarządu Biomass Energy Project S.A.

Unikalne w skali światowej tworzywo drzewne
Realizowany przez BEP S.A. projekt doprowadzić ma do opracowania technologii produkcji innowacyjnego tworzywa drzewnego. Podstawę projektu badawczego stanowi patent na urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna, który należy do firmy BLACK PEARL S.A. Uzyskany materiał umożliwi produkcję elementów konstrukcyjnych o parametrach przewyższających inne istniejące na rynku materiały.

1 2

O autorze