loader

Strict Minds Communication

User image

Posty autora:

MZCh Organika podsumowuje rok 2016 i opowiada o planach na 2017

Na szczególną uwagę w ramach Grupy Organika zasługują wyniki czeskiej spółki należącej do Grupy: Molitan. Po trzech kwartałach 2016 r. osiągnęła ona zysk netto na poziomie 6,5 mln zł. Był on wyższy o blisko 50% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zyski ze sprzedaży wyrobów Molitana wzrosły r/r o 43% (osiągając kwotę blisko 8,5 mln zł), a produkcja pianki – o 4%.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC pozyskała ponad 800 tys. zł na rozwój usług

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC pozyskała, na drodze niepublicznej emisji obligacji, ponad 800 tys. zł. Spółka przeznaczy środki przede wszystkim na rozwój usługi uruchomionej na przełomie II i III kw. br. – mikroFaktringu WEC. Obligacje zostały objęte w ramach emisji prywatnej skierowanej do inwestorów indywidualnych. Są to, obligacje dwuletnie, o oprocentowaniu stałym 7,5% w skali roku.

Grupa Kapitałowa CFI HOLDING SA opublikowała wyniki po III kw. 2016 r. Narastająco skonsolidowane pr

Po trzech kwartałach br. GK CFI HOLDING SA odnotowała przychody netto w wysokości ponad 91,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (ponad 68,2 mln zł) oznacza to wzrost rdr o prawie 34%. Skonsolidowany zysk operacyjny w omawianym okresie wyniósł ponad 78 mln zł, w porównaniu do ponad 17 mln zł po trzech kwartałach roku ubiegłego (354% wzrostu).

Central Fund of Immovables sp. z o.o., należąca do GK CFI HOLDING, zakończyła I etap inwestycji w Ce

Zakończone prace obejmowały przebudowę, adaptację oraz podniesienie standardu części użytkowej obiektu Centrum. Jednocześnie CFI podpisał umowę z biurem projektowym ZYXAK Architektura na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz projektowej, a także na uzyskanie pozwoleń na rozbudowę obecnej bryły obiektu, w wyniku czego łączna powierzchnia całkowita Centrum powinna dodatkowo powiększyć się o ponad 13,3 tys. m2.

Central Fund Of Immovables zainwestuje ok. 10,5 mln zł

Central Fund Of Immovables sp. z o.o., należąca do GK CFI HOLDING, podpisała z VIART sp. z o.o. umowę o wspólnej inwestycji deweloperskiej. Kwota inwestycji ze strony Central Fund wyniesie docelowo ok. 10,5 mln zł netto. Pieniądze przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji prowadzonej przez VIART – budynku Apartamenty Mackiewicza w Łodzi, w którym powstanie 80 mieszkań o bardzo zróżnicowanej powierzchni.

CFI HOLDING – split akcji

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki CFI HOLDING S.A. z 20 zł na 0,50 zł (1:40), określił najbliższy piątek, 26 sierpnia br., jako dzień podziału 688.075 akcji spółki CFI HOLDING oznaczonych kodem PLINTKS00013 na 27.523.000 akcji tej spółki.