loader

Ifinity sp. z o.o.

User image

Posty autora:

Polska firma w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach programu Horyzont 2020

Polska firma Ifinity sp. z o.o. partycypuje w projekcie badawczo innowacyjnym BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualized, Pervasive and Gameful Learning) realizowanym w ramach programu europejskiego Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu to 5.9 mln funtów. Projekt realizowany jest od stycznia 2016 i znajduje się obecnie na półmetku, przechodzi w fazę pilotów, w których weźmie udział ponad 5000 uczestników z Unii Europejskiej i krajów współpracujących.