loader

20% rocznie z funduszu inwestującego w nieruchomości?

Fundusz Nieruchomości Inwestor Property FIZ jest funduszem inwestującym bezpośrednio w nieruchomości na wczesnym etapie inwestycji. Fundusz będzie więc prowadzić najbardziej rentowną działalność na rynku deweloperskim, czyli przekształcanie terenów oraz budowę nowych mieszkań.

 

W obszarze zainteresowań Funduszu znajdują się dwa główne perspektywiczne obszary:

  • grunty (w tym działki rolne) przekształcane w tereny inwestycyjne,
  • realizacje projektów deweloperskich w aglomeracjach miejskich.

Inwestycje będą dokonywane poprzez lokowanie środków Funduszu w spółki celowe, zajmujące się inwestowaniem w nieruchomości gruntowe, nieruchomości z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, mieszkalno – hotelowe lub usługowe lub też zajmujące się budową nieruchomości z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, mieszkalno – hotelowe lub usługowe. Fundusz będzie poszukiwał lokat, którychprzewidywana roczna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) będzie wynosiła co najmniej 20%.

 

Pełen cykl inwestycyjny Fundusz zakończy po 7 latach, kiedy wypłacone zostaną zainwestowane środki powiększone o zyski. Wykup certyfikatów będzie następował po upływie 3 lat od powstania funduszu (do 20% wszystkich istniejących certyfikatów) oraz po upływie 7 lat od powstania funduszu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

 

Pozyskiwaniem projektów inwestycyjnych, ich wyborem oraz zarządzaniem będzie zajmować się spółka CEE Property Group Sp. z o.o., która od wielu lat specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym w nieruchomości. CEE Property Group obsługiwała do tej pory inne, głównie zagraniczne, fundusze inwestycyjne.

 

Przedmiotem zapisów w drodze oferty publicznej będzie nie mniej niż 8.000 i nie wiecej niż 400.000 Certyfikatów serii A funduszu Investor Property FIZ. Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 1.000 zł. Zapisy można składać poprzez:

  • Dom Inwestycyjny Investors w Warszawie lub
  • wyznaczone placówki Banku BGŻ, lub
  • Internet (należy posiadać rachunek inwestycyjny).

 

Podstawowe informacje o Funduszu znajdują się w serwisie internetowym: www.investors.pl. Prospekt i statut znajdują się w zakładce:

www.tfi.investors.pl/investor-property-fiz/prospekt.html.

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze