loader

Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I kwartale 2014 roku

Getin Holding kontynuuje rozwój zdywersyfikowanej przychodowo i geograficznie grupy kapitałowej działającej na rynku usług finansowych. Celem spółki jest dalsze zwiększenie obecności w dochodowych segmentach rynku, zarówno w Polsce jak 
i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. Grupa osiągnęła zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 32,3 mln PLN. 
„Strategicznym celem Holdingu jest tworzenie wartości dla Akcjonariuszy poprzez koordynację rozwoju  i nadzór nad spółkami zależnymi oraz wykorzystywanie nadarzających się okazji akwizycyjnych. W minionym kwartale podjęliśmy szereg działań, których celem jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w należącym do Grupy od grudnia 2013 roku Romanian International Bank” – powiedział Rafał Juszczak, Prezes Zarządu Getin Holding. 
„W nadchodzących kwartałach nie wykluczamy kolejnych akwizycji, których celem będzie wzmocnienie pozycji Holdingu w kluczowych segmentach rynku w krajach naszego regionu” – dodaje. 
Grupa Idea Bank Polska wypracowała w I kwartale 2014 roku zysk netto na poziomie 31,5 mln PLN, co jest wynikiem ponad pięciokrotnie lepszym niż rok wcześniej. Jest to największa kontrybucja do skonsolidowanego wyniku Holdingu spośród wszystkich spółek zależnych. Na koniec kwartału aktywa Grupy wynosiły ponad 7,8 mld PLN (+35,1% r/r), a wartość sprzedaży osiągnęła 694,1 mln PLN. W marcu br. Idea Bank zaprezentował Idea Cloud, nowoczesną bankowość internetową dla mikro i małych firm. 
Największą kontrybucję, spośród spółek zagranicznych, do wyniku Getin Holding wniosła działająca w Rosji Grupa Carcade. Jej zysk po trzech miesiącach 2014 roku wyniósł 6,9 mln PLN. W I kwartale wartość wyleasingowanego mienia osiągnęła 372,4 mln PLN. Należący do Grupy Carcade, Idea Bank Rosja odnotował wzrost salda kredytów do poziomu 334,7 mln PLN.
W I kwartale br. Grupa biznesowa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto 
w wysokości 3,6 mln PLN. W tym samym okresie wartość sprzedaży kredytowej osiągnęła poziom 122,2 mln PLN. Na koniec kwartału saldo kredytów wynosiło 620,3 mln PLN (+18,6% r/r), a saldo depozytów osiągnęło poziom 627,6 (+14,4% r/r). W I kwartale bank zakończył proces adaptacji biznesu detalicznego do zmian w białoruskim prawie bankowym. 
W wyniku niekorzystnej sytuacji politycznej, strata netto odnotowana przez Grupę Idea Bank Ukraina w I kwartale br. wyniosła 10,6 mln PLN. W tym samym okresie sprzedaż kredytowa ukraińskiego Banku osiągnęła poziom 102,8 mln PLN. Bank podjął szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka i negatywnego wpływu otoczenia na działalność operacyjną 
w tym m.in.: utrzymywanie wszystkich wskaźników nadzorczych na wymaganym przez Narodowy Bank Ukrainy poziomie, ograniczenie sprzedaży oraz wprowadzenie ścisłej dyscypliny kosztowej.
W pierwszym kwartale br. Romanian International Bank wypracował zysk operacyjny na poziomie 2 mln PLN. Bank rozpoczął akwizycję depozytów za pośrednictwem sieci oddziałów. Przygotowano również procedury i struktury niezbędne do uruchomienia w II kwartale sprzedaży kredytowej. W lutym Getin Holding podniósł kapitały własne banku 
o 5 mln PLN.
O autorze