loader

Spotkanie sędziów koordynatorów ds. mediacji

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się dziś (15 kwietnia br.), w formie wideokonferencji, spotkanie sędziów koordynatorów ds. mediacji, które zgromadziło sędziów sądów okręgowych z całego kraju.

Podczas spotkania omówiono dane dotyczące postępowań mediacyjnych w sądach rejonowych i okręgowych za 2020 rok. W ubiegłym roku wskaźnik mediacji, czyli odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądu, w których mediacja może być zastosowana, wzrósł o 130% w porównaniu z 2015 r. W 2015 r. wynosił zaledwie 0,7%, a w 2020 r. – 1,6%. To rekordowy wynik.

Niemalże pięciokrotnie wzrosła również liczba ugód zawartych w sprawach cywilnych w latach 2013-2020, a wskaźnik ugód w sprawach cywilnych osiągnął wysoki poziom – 32,13%.

Takie wyniki to efekt zaangażowania oraz dobrej współpracy z sędziami koordynatorami, sędziami, mediatorami, pełnomocnikami oraz prezesami sądów w zakresie rozpowszechniania wiedzy o mediacji. 

Koordynatorzy przedstawili propozycje inicjatyw, które mogą przyczynić się do zwiększenia liczby spraw kierowanych do mediacji. Sędziowie dyskutowali o możliwości wykorzystania mediacji i e-mediacji, szczególnie w czasie pandemii COVID-19.

Tematem były też działania na rzecz promocji alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Poruszono m.in. kwestie dotyczące realizacji projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. 

 

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

O autorze