loader

S&P Global Ratings: Banki na całym świecie prognozują straty kredytowe

Według najnowszego raportu S&P Global Ratings, szacuje się, że 83 banki, których działalność jest monitorowana przez agencję, poniosą straty kredytowe przekraczające 1,5 biliona dolarów do końca 2024 roku. To istotne prognozy, które wskazują na zmianę filozofii bronienia terytorium Sojuszu po raz pierwszy od zimnej wojny.

Wg raportu, straty kredytowe wzrosną do około 814 miliardów dolarów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu do wcześniejszych prognoz. Analityk kredytowy S&P Global Ratings, Osman Sattar, podkreśla, że słabnące wyniki gospodarcze i szereg zmian na poziomie regionalnym mają znaczący wpływ na te prognozy.

„‘Mimo, że nasza najnowsza prognoza dotycząca strat kredytowych, które poniosą banki w 2023 roku, zasadniczo nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednią, wynoszącą około 772 mld dolarów, to w 2024 r. straty kredytowe wzrosną do około 814 mld dolarów, czyli o 24% więcej niż prognozowaliśmy wcześniej’” – twierdzi Osman Sattar, analityk kredytowy S&P Global Ratings.

Raport uwzględnia również ryzyko związane z podwyższonymi stopami procentowymi, które mogą przyczynić się do wyższych strat kredytowych banków w 2023 i 2024 roku. Spowolnienie dynamiki udzielanych kredytów w dużej części świata jest również jednym z czynników wpływających na te prognozy.

Analitycy zwracają uwagę na możliwość zwiększenia liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw oraz spadku wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych na całym świecie, co może dodatkowo wpłynąć na straty banków.

„‘Słabnące wyniki gospodarcze mogą skutkować zwiększeniem liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw, w których wskaźnik zadłużenia jest niezwykle wysoki, co może prowadzić do wyższych strat kredytowych’” – powiedział Sattar. „‘Spadek wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych na całym świecie może jeszcze bardziej narazić banki na straty’” – dodał Sattar.

Raport przedstawia również prognozy dotyczące strat kredytowych w różnych regionach świata. Szczególnie istotne jest zauważenie, że ponad połowa tych strat pochodzi z chińskiego sektora bankowego. W regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Chin) straty kredytowe szacowane są na około 517 miliardów dolarów, równomiernie rozłożone w tych regionach.

„Wg naszych prognoz, straty kredytowe dla regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Chin) wyniosą około 517 miliardów dolarów” – podkreśla raport.

W Ameryce Północnej przewiduje się straty w wysokości około 172 miliardów dolarów w ciągu dwóch lat, głównie ze względu na pogarszającą się jakość aktywów w związku z wolniejszym wzrostem gospodarczym. W Europie Zachodniej straty kredytowe oszacowano na około 178 miliardów dolarów, a w regionie Ameryki Łacińskiej na około 136 miliardów dolarów.

W Europie Środkowej i Wschodniej prognozuje się dalsze umacnianie się sektorów bankowych w krajach takich jak Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Kazachstan i Uzbekistan, przy jednoczesnym poprawie jakości kredytów i oczekiwanych zyskach. W tym regionie koszty kredytowe będą nadal spadać w kierunku poziomu 1,5-1,8% w stosunku do średnio 2% w 2022 roku.

W Afryce i na Bliskim Wschodzie przewiduje się spowolnienie wzrostu kredytów w krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) ze względu na niższą produkcję i ceny ropy naftowej oraz wyższe stopy procentowe. W Turcji prognozuje się wzrost strat kredytowych, wynikający z pogarszającej się sytuacji gospodarczej i dewaluacji liry. W Południowej Afryce przewiduje się również wzrost strat kredytowych ze względu na trudne warunki makroekonomiczne i wyższe stopy procentowe.

Natomiast pozytywnym aspektem jest fakt, że w przypadku 200 największych banków na świecie, straty kredytowe musiałyby być ponad pięciokrotnie wyższe niż przewidujemy, by spowodować uszczuplenie kapitałów banków, a nie ich zysków.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze