loader

Coraz więcej polskich firm nie spłaca kredytów w terminie

Według najnowszych danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK, suma nieuregulowanych faktur firm oraz opóźnionych rat kredytów wynosi obecnie aż 41,5 mld zł. Ta alarmująca liczba to wzrost o 3,3 mld zł w porównaniu do ubiegłego roku. Większość tej kwoty przybyła w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku, głównie za sprawą kluczowych sektorów gospodarki.

Niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) nałożył kary finansowe w wysokości ponad 20 mln zł na 16 firm, które nie regulowały płatności dostawcom. Inne podmioty również zostały upomniane, aby zachować fair play wobec swoich kontrahentów. Decyzja UOKIK była w samą porę, ponieważ wzrost zaległości przedsiębiorstw zaczął przyspieszać w tym roku. Firmy wyczerpały już środki z tarcz pomocowych uruchomionych w czasie pandemii, a w obecnych warunkach staje się coraz trudniej utrzymać płynność finansową. W ciągu roku, licząc od końca maja 2022, zaległości przedsiębiorstw wobec instytucji finansowych oraz w relacjach B2B wzrosły o niemal 3,3 mld zł, co stanowi wzrost o 8,4%.

Największy udział w wzroście zaległości mają kluczowe sektory gospodarki, takie jak handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, działalność profesjonalna naukowa i techniczna oraz zakwaterowanie i gastronomia. Obecnie ponad 313 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych przedsiębiorstw, czyli 5% ogółu, boryka się z problemami terminowych płatności – powiedział Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Obecnie firmy radzą sobie coraz gorzej z kumulacją negatywnych czynników. Wyczerpały się środki z tarcz pomocowych, a spowolnienie gospodarcze i wysoka inflacja wpływają negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstw. Koszty utrzymują się na wysokim poziomie, a presja płacowa nadal rośnie. Dodatkowo, wzrost wynagrodzenia minimalnego i płacone przez przedsiębiorców składki na ubezpieczenia społeczne sprawiają, że firmy dostrzegają ograniczenia dalszego wzrostu cen. Konsumenci zaczynają reagować na rosnące stawki, co skutkuje spadkiem konsumpcji prywatnej. Produkcja przemysłowa również obniża się. Wskaźnik PMI mierzący nastroje w przemyśle odnotował w czerwcu najniższy poziom od 14 miesięcy. Spadek zamówień i zniżka cen wyrobów gotowych mają istotny wpływ na tę sytuację – powiedział prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Zaległości przedsiębiorstw szczególnie dotknęły kluczowe sektory gospodarki. W ciągu 12 miesięcy obserwuje się dwucyfrową dynamikę wzrostu przeterminowanych zobowiązań w przetwórstwie przemysłowym, handlu, budownictwie i transporcie. Branże takie jak zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna również wykazują znaczący wzrost zaległości. Tylko w budownictwie można zauważyć wyhamowanie tempa wzrostu przeterminowanych zobowiązań – zaznaczył Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

W okresie od końca maja 2022 do końca maja 2023, zaległe raty kredytów oraz nieopłacone faktury na kwotę przekraczającą 500 zł wzrosły w handlu o 10%, osiągając 8,66 mld zł. Przetwórstwo przemysłowe ma już 7,26 mld zł przeterminowanych zobowiązań. Sektor transportu zwiększył zaległości o ponad 11% do 2,79 mld zł, a budownictwo o 15% do 6,28 mld zł. Działalność profesjonalna i naukowa ma 15% więcej długów, osiągając 2,43 mld zł. Zakwaterowanie i gastronomia wykazują 1,88 mld zł zaległości, co stanowi wzrost o jedną dziesiątą.

Badanie Skaner MŚP potwierdza pogorszenie jakości rozliczeń w relacjach B2B. Obecnie aż 82% przedsiębiorców ma kontrahentów, którzy opóźniają płatności, w porównaniu do 64% przed rokiem. Firmy coraz częściej sięgają po radykalne rozwiązania, takie jak pomoc kancelarii prawnych i firm windykacyjnych oraz wysyłanie wezwań do zapłaty z zapowiedzią zgłoszenia dłużnika do rejestru dłużników BIG. Około 40% MŚP informuje, że takie działania pomogły im odzyskać przynajmniej część należności. Profesjonalne i szybkie działanie jest kluczowe w obecnej sytuacji, gdy problemy w rozliczeniach rosną, a gospodarka pozostaje pod presją – podsumował prof. Waldemar Rogowski.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze