loader

Sąd na wniosek PKP CARGO sprawdzi legalność ewentualnego strajku zapowiedzianego na 9 listopada

PKP CARGO
kwestionuje legalność strajku generalnego, zapowiedzianego na 9 listopada
2015 roku. Zgodnie z opiniami prawnymi, którymi dysponuje Zarząd PKP CARGO,
kwestia legalności strajku dotyczy m.in. ważności referendum strajkowego
przeprowadzonego w sierpniu tego roku. Dlatego w poniedziałek 2 listopada
zostały złożone stosowne pozwy, kwestionujące zgodność zapowiedzianego strajku
z zapisami ustawy z 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. PKP CARGO
wniosło o zakaz prowadzenia akcji strajkowej do czasu rozstrzygnięcia
zasadności pozwów przez sąd.


Powodem złożenia
pozwów jest niezgodny z prawem sposób prowadzenia sporu zbiorowego przez
organizacje związkowe, w tym m.in.: brak wyczerpania przesłanek określonych o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych do prowadzenia zgodnego z prawem sporu oraz brak
przeprowadzonego zgodnie z prawem referendum strajkowego.

W ocenie Zarządu
strajk nie leży w interesie pracowników i Spółki. Może on zaburzyć sprawnie
obsługiwany szczyt przewozowy (miesięcznie PKP CARGO przewozi ok. 10 mln ton
towarów dla największych firm przemysłowych w Polsce, w tym dla branży
energetycznej). Dodatkowo może negatywnie odbić się na kursie papierów
wartościowych i zmniejszyć w sposób znaczący wartość udziałów posiadanych przez
pracowników (ok. 90 proc. pracowników posiada średnio po 50 akcji Spółki PKP
CARGO). Warto przypomnieć, że 30 października skończył się dwuletni okres, w
którym pracownicy nie mogli sprzedawać akcji PKP CARGO.

Zarząd wystosował
także do strony społecznej zaproszenie na rozmowy, w których w roli mediatora
obecny będzie były wicepremier i działacz związkowy p. Longin Komołowski. Spotkanie
odbędzie się w czwartek.

1 2

O autorze