loader

Mniej zaległości i mniejsza finansowa odwaga kobiet

Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK, zaległe zobowiązania zarówno kredytowe, jak i poza kredytowe kobiet wyniosły na koniec grudnia minionego roku 27,2 mld zł, a mężczyzn – 54 mld zł. Niesolidnych dłużniczek jest niecałe 1,1 mln, natomiast dłużników ponad 1,7 mln.

Niewiele gapowiczek 

– Dane te mają uzasadnienie. Choć panie zaciągają nawet nieco więcej kredytów niż panowie, bo według BIK zobowiązania kredytowe spłaca 51 proc. kobiet i 49 proc. mężczyzn, to jednak są solidniejsze. Wśród kredytobiorców opóźniających spłatę min. 200 zł o co najmniej 30 dni mają 45-proc. udział – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Panie nie rezygnują z nadarzających się okazji, by obniżyć ryzyko niewywiązania się ze spłaty rat. Wakacje kredytowe wzięło w ubiegłym roku 739 tys. osób na kwotę ponad 82 mld zł. Wśród nich było 354,8 tys. kobiet (48 proc.), które zawiesiły swoje kredyty o łącznej wartości 37 mld zł.

1 2

Dekoracyjna ikona podcastu Posłuchaj
O autorze