loader

Minister Paulina Hennig-Kloska i wiceminister Mikołaj Dorożała na posiedzeniu Rady ds. Środowiska: Nowe inicjatywy dla klimatu

Grupa profesjonalistów w strojach formalnych stoi i rozmawia. Kobieta podaje rękę mężczyźnie, a inni patrzą i rozmawiają w tle.

Luksemburg – Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz wiceminister Mikołaj Dorożała uczestniczyli w posiedzeniu Rady ds. Środowiska, podczas którego omawiano kluczowe kwestie dotyczące ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu. Spotkanie, które odbyło się w Brukseli, skupiło się na wspólnych działaniach państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

„Polska jest zaangażowana w realizację ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Nasze działania koncentrują się na transformacji energetycznej, ochronie bioróżnorodności oraz poprawie jakości powietrza,” powiedziała minister Paulina Hennig-Kloska podczas swojego wystąpienia na forum Rady.

Podczas posiedzenia Rady ds. Środowiska omówiono szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnienie działań na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych. Minister Hennig-Kloska podkreśliła znaczenie współpracy międzynarodowej w walce z globalnym ociepleniem.

„Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to priorytety, które wymagają wspólnych wysiłków wszystkich państw członkowskich. Tylko poprzez współpracę możemy osiągnąć nasze cele i zapewnić lepszą przyszłość dla przyszłych pokoleń,” dodała minister.

Wiceminister Mikołaj Dorożała, który również zabrał głos podczas posiedzenia, skupił się na znaczeniu transformacji energetycznej i roli, jaką Polska odgrywa w procesie dekarbonizacji. Podkreślił, że Polska podejmuje liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym.

„Transformacja energetyczna jest kluczowym elementem naszej polityki klimatycznej. Inwestujemy w rozwój energetyki wiatrowej, słonecznej oraz modernizację sieci energetycznych, aby zapewnić stabilne i ekologiczne źródła energii,” powiedział wiceminister Dorożała.

Rada ds. Środowiska omówiła również kwestie związane z ochroną bioróżnorodności, w tym programy mające na celu ochronę ekosystemów, gatunków zagrożonych oraz zachowanie naturalnych siedlisk. Polska zobowiązała się do aktywnego uczestnictwa w tych inicjatywach, podkreślając znaczenie bioróżnorodności dla zdrowia ekosystemów i dobrostanu ludzi.

„Musimy chronić nasze zasoby naturalne i bioróżnorodność, ponieważ są one fundamentem zdrowych i zrównoważonych ekosystemów. Nasze działania muszą być skoordynowane na poziomie europejskim, aby były skuteczne,” zaznaczyła Hennig-Kloska.

Podczas posiedzenia poruszono również kwestie związane z jakością powietrza i wod. Minister Hennig-Kloska wskazała na konieczność podejmowania działań mających na celu poprawę jakości powietrza w miastach oraz ochronę zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami.

„Poprawa jakości powietrza to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy. Musimy wprowadzać skuteczne rozwiązania, które ograniczą emisję zanieczyszczeń i poprawią zdrowie naszych obywateli,” stwierdziła minister.

Posiedzenie Rady ds. Środowiska zakończyło się wezwaniem do dalszej współpracy i koordynacji działań na rzecz realizacji celów klimatycznych UE. Minister Hennig-Kloska i wiceminister Dorożała zapowiedzieli kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, podkreślając, że Polska będzie aktywnie uczestniczyć w europejskich inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze