loader

Migracje sprzyjają rozwojowi handlu międzynarodowego

Jak pokazują badania, przybyli w ostatnim okresie do Szwecji migranci
zmniejszają negatywny wpływ odległości na handel zagraniczny, gdyż
pomagają przedsiębiorstwom pokonywać nieoficjalne i informacyjne
przeszkody utrudniające handel z krajem ich pochodzenia. Ułatwienie
mobilności transgranicznej może być bardzo użyteczne.

1 2

O autorze