loader

Inwestycje, czyli szansa na rozwój

„Inwestycje, czyli szansa na rozwój” to cykl wywiadów internetowych, prezentujących najważniejsze dla polskiej gospodarki oblicza inwestowania. Rozmowy z ekspertami prowadzone przez dziennikarza Ernesta Bodziucha dotyczyć będą: Trójmorza, budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz nakładów na rozwój i szkolenia pracowników.

Inwestycje to jeden z głównych mechanizmów napędzających polską gospodarkę. Bez odpowiednich nakładów finansowych rozwój większości segmentów rynku byłby niemożliwy. Potwierdzają to dane rynkowe. W samym 2019 roku nakłady brutto na środki trwałe w polskiej gospodarce w ujęciu nominalnym wyniosły w 2019 r. wg wstępnych danych GUS 422,8 mld zł. Zdecydowaną większość, bo aż 59,1% wydatków inwestycyjnych, stanowiły wydatki poniesione przez sektor przedsiębiorstw. Sektor publiczny odpowiadał w ubiegłym roku za blisko 23% inwestycji ogółem, a gospodarstwa domowe za nieco ponad 18%.

Autorzy programu internetowego „Inwestycje, czyli szansa na rozwój” postanowili omówić najważniejsze aspekty i projekty związane z krajowymi oraz zagranicznymi inwestycjami. Podczas trzech kolejnych rozmów prowadzący program Ernest Bodziuch, dziennikarz ekonomiczny z ponad 20-letnim doświadczeniem telewizyjnym i rynkowym, obecnie związany z Telewizją Polsat, będzie gościć w studiu trzech ekspertów, działających na co dzień w różnych obszarach gospodarki. Wspólnym mianownikiem wszystkich tematów jest konieczność ponoszenia nakładów finansowych na dalszy rozwój.

Gościem pierwszego odcinka będzie Mateusz Walewski, Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, który opowie o charakterystyce Trójmorza jako naturalnego regionu dla ekspansji polskich firm, które chcą się rozwijać i inwestować za granicą. Skąd wziąć na to pieniądze? Czy pozyskiwanie finansowania na zagraniczne inwestycje jest skomplikowane? To jedne z wielu pytań, na które będzie musiał odpowiedzieć ekspert. Drugi odcinek poświęcony będzie inwestowaniu w rozwój i szkolenie pracowników. – Wiele firm zapomina o konieczności inwestowania w ten obszar swojej działalności, a przecież jest to konieczne jeśli chcemy zachować zdrowy rynek pracy – szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa – przekonuje Ernest Bodziuch, prowadzący program. Jego gość, dr Jakub Sawulski, Kierownik zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, postara się określić jakie środki i czy w ogóle polskie przedsiębiorstwa inwestują w swoich pracowników oraz dlaczego jest to konieczne dla ich dalszego, dynamicznego rozwoju.

1 2

O autorze