loader

Erbud zwiększa limit na gwarancie bankowe w HSBC w Polsce

Erbud SA ze wsparciem banku HSBC w Polsce robi kolejny krok na drodze ku budowaniu zrównoważonego biznesu. 2 grudnia 2021 r. spółka podpisała z bankiem umowę na korzystanie z limitu na kwotę 100 mln zł dla produktów gwarancyjnych w ramach usług finansowania handlu dla zrównoważonego rozwoju biznesu.

Erbud SA oraz należąca do grupy kapitałowej spółka Onde podpisały umowę z bankiem HSBC w Polsce, która zacieśnia ich współpracę w zakresie produktów o charakterze gwarancyjnym. Dzięki porozumieniu Erbud i Onde będą mogły korzystać z limitu na gwarancje bankowe w wysokości 100 mln zł w ramach usług finansowania handlu dla zrównoważonego rozwoju biznesu. Rozszerzenie współpracy z bankiem HSBC doskonale wpisuje się w strategię biznesową grupy, w której niepoślednią rolę odgrywają Erbud oraz Onde – czołowy polski podmiot na rynku OZE.

 Zarządzanie w obszarze środowiskowym, społecznym oraz kwestie ładu korporacyjnego mają dla nas fundamentalne znaczenie. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w naszej deklaracji środowiskowej – dokumencie prezentującym w sposób kompleksowy wszystkie dane dotyczące środowiskowych efektów działalności grupy.  W październiku Erbud oraz Onde otrzymały wpis do rejestru EMAS – najwyższego unijnego wyróżnienia w zakresie ekologii. Erbud z roczną redukcją intensywności emisji na poziomie 61,03 proc. zajął pierwsze rankingu „Liderzy Klimatyczni Polska 2022” miesięcznika „Forbes”. I choć tak wiele udało się już osiągnąć, nie spoczywamy na laurach i wyznaczamy sobie kolejne cele. Jedną z naszych ambicji  jest zostanie liderem transformacji energetycznej w tej części Europy – podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes Erbud S.A.

– HSBC w Polsce specjalizuje się we wspieraniu polskich spółek w realizacji ich międzynarodowych ambicji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dzięki oferowanym produktom finansowym, takim jak zielone obligacje czy gwarancje, możemy być promotorem innowacji w obszarze środowiskowym, inwestując w działania, które chronią przyrodę w długoterminowej perspektywie. To ważne, że nasza współpraca z Erbud SA w tym zakresie ulega wzmocnieniu i razem możemy dbać nie tylko o rozwój biznesu, ale wspólnie tworzyć lepszą przyszłość.  – powiedział Dariusz Kucharski, dyrektor generalny HSBC w Polsce.

Bank HSBC działa na rzecz jak najszybszego dojścia do zeroemisyjnej gospodarki w skali globalnej, wspierając przedsiębiorstwa i instytucje państwowe w finansowaniu ich zrównoważonych środowiskowo przedsięwzięć. W ramach ambitnego planu stawia przed sobą konkretne cele. Bank zobowiązał się, aby do 2050 r. lub wcześniej ograniczyć do zera finansowanie przedsięwzięć związanych z emisją CO2, a najpóźniej do 2030 r. uczynić własne operacje i łańcuchy dostaw neutralnymi klimatycznie. HSBC pragnie również przeznaczyć do 2030 r. kwotę od 750 mld USD do 1 bln USD na finansowanie projektów i inwestycji swoich klientów z zakresu transformacji do zeroemisyjności. Stale poszerza także portfolio produktów dot. „zielonych finansów”, aby móc oferować kompleksowe wsparcie w transformacji energetycznej niezależnie od sektora, lokalizacji i wyjściowego poziomu emisji klienta.

 

1 2

O autorze